Navigation

KANDIDUJ SE NA OPĆIM IZBORIMA 2018.!

Nažalost ni posljednji izbori nisu nam donijeli jako željene i potrebne promjene.

Moja svakodnevna komunikacija sa stanovnicima Bosne i Hercegovine i stalna podrška kao i stalni upiti i uporno inzistiranja da se kandidujem za člana Predsjedništva BiH motivisali su me da se i odlučim za takvo što.

Ovim putem i vas pozivam da se zajedno izborimo za toliko i željne i neophodne promjene u BiH.

Dajem vam priliku da se u okviru moje kandidature i vi kandidujete na Općim izborima 2018. godine na listama Narodne stranke Radom za boljitak.
Uvjeren sam da svi mi u BiH koji želimo promjene i boljitak za našu djecu i sve buduće naraštaje, među kojima je sigurno i veliki broj onih, koji nažalost ni posljednje izbore nisu iskoristili svoje pravo, da biraju i budu birani, napokon zajedno možemo i moramo poduzeti bitne korake za promjene i prekinuti agoniju kroz koju prolaze svi stanovnici u BiH već desetljećima. Imate priliku da napravite promjene, KANDIDUJTE SE!

Vaše kandidature s CV-em i motivacionim pismom šaljite na email:
kandidujse.zaboljitak@gmail.com

Osim zakonom predviđenih kriterija koje će svaki kandidat trebati ispuniti, radit će se i selekcija prema drugim kvalifikacijama potencijalnih kandidata.

ZA BOLJITAK
Jerko Ivanković Lijanović,
kandidat za člana Predsjedništva na Općim izborima 2018.