• ”Program za 10” za mandat 2018.-2022.

  DESET KLJUČNIH MJERA ZA BOLJITAK GRAĐANA BiH NAKON OPĆIH IZBORA 2018.

  1. UKINUTI KANTONE I OJAČATI LOKALNU SAMOUPRAVU
  2. UKINUTI DOPRINOSE NA PLATE U PROIZVODNOM SEKTORU
  3. OSIGURATI PROIZVODNJU DOVOLJNE KOLIČINE HRANE ZA
  POTREBE VLASTITOG STANOVNIŠTVA
  4. MAKSIMALNO ISKORISTITI DOMAĆE POTENCIJALE ZA
  PROIZVODNJU ENERGIJE
  5. OBEZBIJEDITI ZAVRŠETAK IZGRADNJE SAOBRAĆAJNE
  INFRASTRUKTURE I STAVITI JE U FUNKCIJU ZA POTREBE
  PRIVREDE I GRAĐANA
  6. OSIGURATI RAČUNALA SVOJ DJECI U PROCESU OBRAZOVANJA
  7. OSIGURATI SVIM GRAĐANIMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  8. SMANJITI KORUPCIJU UVOĐENJEM E-UPRAVE
  9. OSIGURATI DJEČJI DOPLATAK ZA SVAKO DIJETE
  10. RADNIM LJUDIMA VRATITI VJERU I DOSTOJANSTVO DA
  RADE I ŽIVE OD SVOGA RADA

Comments are closed.