• Jerko Ivanković Lijanović: ”Civilna zaštita je društvena oblast od najvećeg općeg interesa za koju je odgovorna država”

  Federalni štab Civilne zaštite danas je u Sarajevu upriličio svečanost povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije BiH, koji je ujedno i Međunarodni dan civilne zaštite. Na svečanosti se prisutnima obratio i komadant Federalnog štaba CZ, te dopremijer i ministar PVŠ FbiH Jerko Ivanković Lijanović. On je na svečanoj ceremoniji dodijelio i veliki broj plaketa, zlatnih znački i zahvalnica organizacijama i pojedincima za nesebičnu pomoć u vrijeme prirodnih nesreća koje su pogodile našu domovinu prošle godine.

  ”Dan civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine prilika je da se svi zajedno podsjetimo na događaje izazvane prirodnim i drugim nesrećama od poplava i klizišta  u 2014.godini koje su obilježile proteklu godinu.

  Odgovor na takve posljedice prirodnih i drugih nesreća, bio je moguć, ne samo kroz razvijene organizacijske kapacitete sustava zaštite i spašavanja, uspješno upravljanje i rukovođenje uz korištenje raspoložive tehnike i tehnologije, već prije svega, odgovor je bio moguć, zbog pojedinačne svijesti  našega čovjeka sposobnog da se i pored svih nedaća organizira i ublaži izravne i neizravne posljedice od poplava i klizišta na ugroženim područjima.

  Istodobno, nemili prirodni događaji poplava i klizišta, koji su ispoljili svoju rušilačku energiju razotkrili su i naše upravne i operativne slabosti u zaštiti i spašavanju.  Prepoznali smo određene, vrlo ozbiljne lekcije koje nas usmjeravaju na ulaganje pojačanih i zajedničkih napora na daljnjoj izgradni ukupnih kapaciteta civilne zaštite, vatrogastva, odnosno zaštite i spašavanja u cjelini.

  Nedvojbeno je da u budućem vremenu sustav civilne zaštite moramo podići na višu razinu, u normativno-pravnom i funkcionalnom smislu, prateći standarde EU, s ciljem poboljšanja njegovih operativnih mogućnosti, poglavito na razinama jedinica lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama, naravno, uz poštivanje ustavnih načela podjeljene nadležnosti.

  Suradnja i koordinacija u civilnoj zaštiti mora biti više i sadržajnije ispoljena kod svih nositelja planiranja u civilnoj zaštiti i to kod svih ustrojbenih razina vlasti, poglavito u području ostvarivanja prevencije kao redovite djelatnosti po mjerama civilne zaštite.

  Pored sistemskih obilježja civilna zaštita je i u prošloj godini za vrijeme poplava i klizišta pokazala i svoju kulturnu i sigurnosnu vrijednost ispoljenu kroz razvijenu svijest građana prema vlastitom životu i zdravlju i vlastitim dobrima, ali jednako tako i prema životima i zdravlju svih građana i zajedničkim dobrima, okolišu, povratnim i nepovratnim prirodnim bogatstvima naše zemlje.

  Zbog toga je i ovaj put potvrđeno da je civilna zaštita društvena oblast od najvećeg općeg interesa, za čije stanje, organiziranost i razvoj po definiciji stvari odgovara država.

  Sve je više iskustava i realnih  pretpostavki da se prirodne i druge nesreće dogode i na našim prostorima. Poplave i klizišta iz prošle godine na širem prostoru Federacije BiH, više su nego ozbiljan razlog za pronalaženje osmišljenih odgovora na rizike i izazove od prirodnih i drugih nesreća.

  Nema dileme da nam treba organizirana, osposobljena, opremljena i uvježbana civilna zaštita za izvođenje akcija zaštite i spašavanja.

  Prema tome, obilježavanje 1. ožujka, Dana civilne zaštite Federacije BiH ima za cilj  da se široj javnosti ukaže na značaj pripremljenosti građana i njihovo poznavanje sigurnosnih prijetnji, osobne i uzajamne zaštite u slučaju prirodnih i drugih nesreća i opasnosti.

  Cilj našega posla u narednom strednjoročnom razdoblju je daljnji rad na uspostavljanju pravodobnog i učinkovitog odgovora društva, prije svega, svih ustrojbenih razina vlasti na izazove i rizike prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i okoliš, s težištem na razvoju i implementaciji područja prevencije kao redovite djelatnosti, uz formiranje operativnih snaga civilne zaštite opremljenih i obučenih za djelovanje u takvim uvjetima koje ne mogu savladati kapaciteti redovitog djelovanja nadležnih organa i službi.

  Navedeni zahtjevi podrazumijevaju višestruke i kompleksne rekonstrukcije u domenu zakonske problematike, kojom će se jasnije utvrditi:

  • suvremeni koncept zaštite i spašavanja odnosno civilne zaštite,
  • obveze svih subjekata u sustavu,
  • učinkovitost provođenja prevencije i operative po mjerama civilne zaštite,
  • uspostaviti precizna načela djelovanja i načini proglašavanja stanja prirodne i druge nesreće,
  • jasnije i kosekventnije utvrditi nadležnost i odgovornost unutar horizontalne i vertikalne ustrojbe samoga sustava civilne zaštite,i nastojati smanjiti broj razina vlasti kako bi sustav jednostavnije i kvalitetnije funkcionirao
  • bolje rješenje kvalitativne strukture snaga,  njihove popune, aktiviranja i tome slično.

  Drugo važno područje iz naučenih lekcija od poplava i klizišta, i ne samo od tih fenomena, je opremanje, obučavanje i osposobljavanje svih elemenata sustava civilne zaštite za izvršavanje namjenskih zadaća. Jedino je na taj način, moguće provjeravati realnost odgovora na izazove identificiranih ugroza i opasnosti od nesreća sadržanih u planovima zaštite i spašavanja”, poručio je Jerko Ivanković Lijanović i ovom prilikom čestitao 01. ožujak, Dan civilne zaštite.

  ”Svima pripadnicima civilne zaštite, svim subjektima sustava zaštite i spašavanja čestitam 1. ožujak Dan civilne zaštite Federacije BiH, odnosno Međunarodni dan civilne zaštite.

  Posebnu zahvalnost i poštovanje upućujem svim dobitnicima priznanja i nagrada u civilnoj zaštiti, jednako za iskazane podvige, umjeće, požrtvovanje i hrabrost u akcijama zaštite i spašavanja života i zdravlja ljudi, kao i svim vladinim i nevladinim organizacijama, pravnim osobama i pojedincima,  koji su stanovništvu i pravnim osobama na ugroženim područjima pružili nužnu humanitarnu, stručnu i psihološku pomoć i tako izravno doprinosili ublažavanju posljedica i njihovom dugoročnom saniranju.”

  2 3 10 7 9

   

  040301556a

  150304062.2_xl

  150304062.4_xl

  150304062.3_xl

  3.

  150304062.6_xl

  150304062.12_xl

  150304062.7_xl

  040301551a