• Jerko Ivanković Lijanović: Proizvodnja hrane važan je dio sigurnosnog aspekta za građane BiH

  Dopremijer i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Jerko Ivanković Lijanović zbog trenutno teške situacije s kojom se bore poljoprivrednici u FBiH danas je održao sastanak sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika u FBiH i BiH i tom prilikom im prezentirao ‘’Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ‘’Poticaj za poljoprivredu’’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu pod nazivom ‘’Od našeg polja do našeg stola’’.

  ‘’Naše vrijedne poljoprivrednike danas sam upoznao sa Strategijom za razvoj poljoprivrede za narednih pet godina koju je izradilo Ministarstvo i uputilo Vladi FBiH i ja se nadam da će tijekom ovog mjeseca trenutna ili nova Vlada usvojiti Strategiju, te je dalje uputiti u parlamentarnu proceduru za usvajanje. Strategijom je definirano šta je sve potrebo uraditi u narednih pet godina kada je u pitanju razvoj i boljitak poljoprivrede s aspekta osiguranja dovoljno hrane za potrebe vlastitog stanovništva. Proizvodnja hrane nije samo jedna djelatnost kojom se bave naši građani, već je ona vrlo važna i sa sigurnosnog aspekta. Država koja nema dovoljno proizvodnje hrane za svoje stanovništvo uvijek nosi rizik da u slučaju bilo kakvih poremećaja tipa vremenskih nepogoda ili ratova, ostane bez hrane jer svi ugovori o trgovini, svi sporazumi prestaju da važe, svako se zatvara u svoje granice i praktično počinje da koristi one resurse koje ima na raspolaganju’’, izjavio je ministar poljoprivrede, voodprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović.

  ’’Strategija također predviđa i veča povečanja poticaja za poljoprivredu u narednom periodu iz dva aspekta. Prvi je da podržimo našu proizvodnju kako bi ona bila konkurentna na domaćem i inostranom tržištu. Drugi je priprema pregovora s EU koja iz svog budžeta izdavaja 40% za poljoprivredu i EU prilikom pregovora o poljoprivredi, iznos poticaja koji je zemlja s kojom pregovara imala u momentu ulaska, odnosno predpristupnih dogovora o članstvu, izdvaja i za kasnije poticanje poljoprivrede te zemlje. BiH kada bi danas ulazila u EU dobila bi od EU 70 – 80 miliona Eura poticaja, jer sada toliko izdvajamo, iako imamo resurse da u pregovorima dobijemo i do 700 miliona Eura’’, pojasnio je ministar Jerko Ivanković Lijanović.

  ’’Osim Strategije koja je jedan od bitnih segmenata u borbi za dalji boljitak naših poljoprivrednika, prezentirao sam im i Program poticaja za poljoprivredu za 2015. godinu. Program je za proizvođače važan kako s aspekta finansijskih pojedinačnih poticaja tako i s aspekta brzine donošenja ovog Programa jer isplata poticaja zaostalih iz prošle godine i poticaji za ovu godinu se mogu isplačivati tek kad se ovaj Progrma usvoji. U Programu je predviđeno da pojedinačne stavke za proizvodnju ostanu iste kao i do sada jer smo u proteklom mandatu značajno povečali poticaje u poljoprivredi od 30 do 100 posto u različitim proizvodnjama. Iznos sredstava u Programu je povečan, kako to i Strategija predviđa, na 150 miliona KM jer na taj način bi se stvorile pretpostavke za isplatu zaostalih poticaja iz prošle godine i redovne poticaje za ovu godinu’’, rekao je ministar Ivanković Lijanović.

  Na konferenciji za medije nakon održanog sastanka predstavnici poljoprivrednika Miro Pejić predsjednik Udruženja poljoprivrednika u BiH, Avdo Muslimović predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika FBiH i Sead Herceg predsjednik Udruženja Organsko FBiH zahvalili su se ministru Jerki Ivankoviću Lijanoviću na organizovanom sastanku i senzibilitetu za njihove probleme, te istakli da se nadaju kako će se u što ranijem roku usvojiti Budžet za 2015. godinu od kojeg zavisi i realizacija Programa poticaja za 2015. godinu.

  Predstavnici poljoprivrednika koji su prisustvovali sastanku ispred poljoprivrednika su Nedžad Bičo predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH , Dževad Kovač predsjednik Udruženja TOR, Sead Herceg predsjednik Udruženja Organsko FBiH, Refik Alihodžić predsjednik Udruženja A.O.P., te Husein Hasić – Zadružni savez BiH.

  SREDNJOROCNA STRATEGIJA RAZVOJA

  Program poticaja za 2015(150) (1)

  06.03.15. Detalj sa sastanka

  IMG_6178 IMG_6165 IMG_6167

  IMG_6166 IMG_6181 IMG_6169 IMG_6171 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6175