• Ljudi prepoznaju rad i snagu Boljitka

  IMG_2628Ilija Šljivić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi HBŽ iz reda Narodne stranke Radom za boljitak, rođeni je Kakanjac kojeg je životni put doveo u krajeve zapadne BiH, gdje se trenutno s vrijednim poljoprivrednicima bori za bolji status i razvoj poljoprivrede u HBŽ.

  Ovaj diplomirani žurnalista i poznavalac ekonomskih prilika, kako i sam kaže, cijeli život se osjeća kao društveno-politički djelatnik i analizira političke prilike u BiH, što ga je i privuklo da i sam postane dijelom političkog procesa.

  Kada ste odlučili ući direktno u politiku, šta je bilo presudne da se opredjelite za Narodnu stranku Radom za boljitak?

  Ilija Šljivić: ”U životu sam se uvijek vodio stavom da prije svega treba biti i poštovati čovjeka. Nikada nisam volio niti sam bio naklonjen ljudima koji su propagirali na bilo koji način nacionalizam. Sve ono loše što se dešava BiH i katastrofalno stanje u kojem se nalazi upravo je plod političkih stranaka sa nacionalnim predznakom. Iz tog razloga i jesam odabrao Narodnu stranku Radom za boljitak, kao jedinu višeetničku stranku u BiH čiji se program i djelovanje zasniva prvenstveno na privrednom razvoju BiH i stvaranju ekonomskih prilika koje su potrebne ovoj zemlji za normalno funkcionisanje. Svaki normalan čovjek treba da promišlja u tom smjeru i da djeluje u svojoj zajednici kao koristan čovjek i da poštuje sve ono čime je okružen. Postoji jedna narodna izreka koju često volim upotrijebiti, i koja može svima biti vodilja, a ona kaže, tuđe poštuj, a svojim se diči.”

  HBŽ srećom nije pretrpila štete u poljoprivredi koje su zadesile neke od dijelova BiH u proteklim poplavama. Iz vaše perspektive, koji je put u što hitnijem iznalaženju rješenja i pomoći svim unesrećenim poljoprivrednicima i šta je to dobro što je urađeno, šta loše, poslije nastale katastrofe?

  Ilija Šljivić: ”Prije svega i ono što je jako važno, a što se desilo u periodu prirodne nesreće jeste mobilizacija cijelog ljudstva i jedinstvo. Sve ono što se desilo je i u jednu ruku kazna od prirode prema kojoj smo proteklih dvadeset godina, poslije rata i svih tada nemilih događaja, vođenjem loših politika bili loši prema njoj.

  Prvo kao čovjek, kao građanin BiH, zemlje meni najdraže na svijetu i onda i kao resorni ministar, trudim se ponašati u skladu s normativnim aktima i mogu istači da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ također na načine na koje je bilo u mogućnosti pomoglo ugroženim područjima nastradalim od poplava. Upućivali smo akte, intervencije, i sam obišao teren u mjestima koja su pojavila, uvjerio se u jako teško stanje u kojem su se zadesili svi građani i naši vrijedni poljoprivrednici.

  Ono što je u ovim momentima najvažnije jeste postojanje ljudske i političke volje. Svi jaki koji su u mogućnosti imaju obavezu pomoći slabijima. Ono što je loše jeste što se u momentima kada hitno treba reagirati i donositi zakone cijela situacija politizira.

  Narodna stranka Radom za boljitak i njeni zastupnici u ZD Parlamenta FBiH, srećom oni su koji svojim radom i zalaganjem i dokazuju da im je pomoć unesrećenim građanima na prvom mjestu. Iniciranje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u prirodnim nesrećama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,koje su uputili u parlamentarnu proceduru jedan su dokaz tome i iskreno se nadam da će naići i na podršku drugih političkih aktera.

  Kakvo je klima prema djelovanju i onome što Narodna stranka Radom za boljitak čini u HBŽ za boljitak građana, kako od strane drugih političkih aktera tako i od strane građana? Kakve rezultate Boljitak u ovom kantonu može očekivati na narednim izborima?

  Sve ono što Boljitak radi u HBŽ, kao i na prostoru cijele BiH transparentno je i na raspolaganju cijeloj javnosti. Centar civilnih inicijativa i druge organizacije koje se bave analizom rada političkih aktera, bezbroj puta u svojim izvještajima svjedoče svemu onome za što sam se i ja dok sam bio zastupnik u Skupštini HBŽ-a s ostalim kolegama iz Boljitka i sada kao ministar zalagali. Redovno učešće, amandmani, i sve što nas obavezuje u radu kao izabrane predstavnike građana u cilju stvaranja njihovog boljitka je naša dužnost i u tom smjeru ćemo djelovati i u budućnosti.

  Kao ministar koji je u toku svog djelovanja na toj poziciji učinio sve da postojeće stanje poboljša i utječe na razvoj poljoprivrede u HBŽ i kao potencijalni kandidat Boljitka na predstojećim Općim izborima 2014.  očekujem da ćemo s našim programskim načelima i programu ostvariti bolje rezultate nego na prethodnim izborima. Građani rad Boljitka i naših ljudi u ovom kantonu svakim danom prepoznaju u sve većoj mjeri jer Boljitak ima snagu i u interesu naše zajednice koja se zove BiH mi želimo napraviti puno više od onih stranaka sa nacionalnim predznakom koje su do sada vodile politiku čiji je rad, na žalost, iznjedrio jedino razvoj nezaposlenosti, obespravljenosti, korupcije i kriminala.
  29.06.14. Ministar Ilija Sljivic na Farmi Glamoc
  Izvor: Dnevni List