• Lokalnu samoupravu ojačati ukidanjem kantona

  Narodna stranka Radom za boljitak kao stranka koja je začetnik kampanje o izmjenama Ustava FBiH, čiju je peticiju za ukidanje kantona ”Slušaj srce reci da ukidanju glomazne i neefikasne administracije i skupe FBiH” potpisalo na hiljade građana, nastavlja i dalje sa zalaganjem i borbom na ovom polju. Na žalost, iako u prošlom mandatu stranke koje su činile parlamentarnu većinu nisu imale sluha da izglasaju izmjene Ustava za boljitak građana FBiH i tako za građane obezbijede uštede na godišnjoj razini do 500 miliona KM prijeko potrebnih za ulaganje u realni sektor i otvaranje novih radnih mjesta u trenutku kada se i FBiH i cijela država nalaze u ogromnim deficitima, Boljitkovci će se i dalje nastaviti srcem boriti za FBiH bez kantona i jaču lokalnu samoupravu.

  ”Ukidanjem kantona došlo bi do procvata ekonomske situacije BiH i njenih građana. Sredstva koja će se uštedjeti ukidanjem kantona  su  sredstava prijeko potrebna građanima ove zemlje za jačanje domaće proizvodnje, pokretanje infrastrukturnih projekata, poboljšanje ekonomske situacije, a kao rezultat imali bi nova radna mjesta i uslove neophodne za stvaranje boljih uslova života”, rekao je jučer u Zenici na održanom sastanku sa vijećnicima Narodne stranke Radom za boljitak iz općina ZDK, predsjednik Boljitka Mladen Ivanković Lijanović.

  Kantonalna organizacija Boljitka ZDK jučer (25.05.2015.) je na sastanku u Zenici između ostalog tematizirala aktivnosti u narednom periodu, pripreme za nastupajuće Lokalne izbore 2016. godine, te nastavak kampanje za ukidanje kantona.

  ”Neophodno je što prije obezbijediti funkcionalnu vlast, a to prvenstveno možemo osigurati kroz jačanje lokalnih samouprava i vraćanja njihove izvorne nadležnosti, povećanja sigurnih izvora prihoda koji će omogućiti razvoj jedinica lokalne samouprave i ostvarivanje poslova od neposrednog interesa za građane. Građani na lokalnom nivou su ti koji znaju koje su njihove osnovne potrebe i od lokalnog nivoa se mora graditi državna ekonomski jaka infrastruktura. Vrijeme je kada napokon moramo ojačati ulogu i značaj skupština gradskih opština, skupština opština, grada kao predstavničkog organa građana, profesionalizovati i obezbijediti nezavisnost upravnih odbora preduzeća koja obavljaju javnu funkciju, omogućiti mnogo veći stepen javnosti rada i tako obezbjediti radno mjesto za svakog”, istakla je Jasminka Fakić, članica Predsjedništva Boljitka.

  Na održanom sastanku prisutan je bio i predsjednik Mladih za boljitak Bojan Bošnjak koji je također istakao da su upravo lokalne zajednice te koje moraju imati više resursa i moći u svojoj nadležnosti jer mladi upravo trebaju da se afirmiraju prvenstveno u svojoj lokalnoj zajednici i da kroz nju se motivišu i budu poticani za svoju ulogu u društvenim dešavanjima i učestvovanju u politici i na višim nivoima.

  zenicaaa