• AMANDMANE na Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima

    Broj: 01,02-02-2-5/10 Sarajevo,10. 05. 2010. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH ZASTUPNIČKI DOM Na temelju članka 118. stavak (1) i (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH” br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09) podnosim: AMANDMANE na Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima Amandman I. U Prijedlogu zakona o autorskim i srodnim pravima članak 66. se briše. Obrazloženje Predloženi članak 66. je u suprotnosti sa člancima 9. i […]

  • Ustavni sud BiH – Odgovor na apelaciju

    Sarajevo, 28.08.2009. godine USTAVNI SUD BIH R. Dž. Čauševića 6/III 71000 Sarajevo PREDMET: Odgovor na apelaciju Sukladno Vašem dopisu broj: U-5/09 od 17.07.2009. godine dostavljam Vam odgovor na apelaciju broj: 02-50-2-802/09 od 30.06.2009. godine. Zastupnik Jerko Ivanković Lijanović Dostavljeno: –          a/a –          Ured visokog predstavnika i specijalnog izaslanika za BiH Prilozi: Zaključci Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od 14.07.2008. i 05.09.2007. godine Zaključci Komisije za vanjsku tgovinu i carine ZD […]

  • Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovina

    Sarajevo, 01. rujna 2008. godine Prijedlog izmjena Izbornog zakona PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE ZASTUPNIČKI DOM N/r Niko Lozančić, predsjedatelja Doma PREDMET:  Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine Na osnovu članka 99. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH br.33/06), podnosim Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz zahtjev da se razmatra po žurnom postupku u skladu s člankom 127. Poslovnika. […]