• Građani BiH, EU nam otvara vrata ali bez foteljaša!!!

    Logo Boljitka

    BiH se mora pomjeriti s mjesta!

    Građani BiH i civiljno društvo moraju stvari uzeti u svoje ruke! Presuda u predmetu ”Sejdić-Finci” mora da se desi ali kao svrha cijelog procesa i to u funkcionalnom a ne u formalnom smislu jer ta presuda nije sama sebi svrha, poručila je nam je EU posredstvom Vesne Pusić, ministrica vajskih poslova i evropskih integracija Hrvatske.

    Pusić jasno kaže da su neke od promjena vezane za brže približavanje BiH ka EU i ispunjavanje nekih kriterija. To su pripreme koje se na evrospkoj razini rade i koje se rade za vrijeme nakon izbora čime kristalno jasno potvrđuje ono što Boljitak konstantno govori a to je: Put ka BiH ka EU je sasvim izvjestan ali nemoguć sa onima koji sve vrijeme rade za svoje lične i foteljaške interese. Ovo su poruke koje nam jasno govore da građani BiH imaju široko otvorena vrata EU ali da lideri koji vode BiH ne mogu tu ostati jer ih EU ne želi kao partnera koji je do sada konstantno izigravao dogovore i loše djelovao po građane BiH. Ovo je i više nego jasan stav EU koji kaže da BiH ne može naprijed sa onima koji je koče. Ovo je i više nego jasan stav da građani BiH na narednim izborima ne smiju svoju sudbinu ponovo prepustiti onima koji ih guraju u propast, bijedu i dužničko ropstvo.

    Ovo je i više nego jasan poziv svim građanima BiH da na narednim izborima svoj boljitak osiguraju sa drugim ljudima, da ojačaju one snage koje zagovaraju i provode politike višeetničke suradnje, politike ekonomskog oporavka, politike koje za cilj imaju stvaranje ambijenta za nova radna mjesta.