• Izlaznošću na izbore građani mogu zaustaviti korupciju u BiH

  Korupcija je ljudska i društvena pošast, zlo. Zakonomjerno se javlja u datim okolnostima, uvjetima. Stoga, treba osigurati uvjete koji sprječavaju njezin nastanak. Naknadna borba, represijom, je nedostatno učinkovita.

  Korupcija je strani izraz za potkupljivost, podmitljivost. Druga potrebna spoznaja je o objektivno mogućim nosiocima korupcije. To mogu biti samo osobe s ovlastima donošenja zakona, propisa, upravljanja tuđom, a posebice općedruštvenom imovinom, finansijskim sredstvima. Dakle, to su zastupnici, vijećnici, ministri, čelnici općina, pročelnici državnih uprava i odjela, tužioci, sudije. Korupcija ovisi isključivo o ljudskoj i moralnoj kvaliteti nosilaca tih dužnosti.

  Danas, povodom međunarodnog dana borbe protiv korupcije moramo konstatirati, zaključiti i poručiti: građani činom glasanja uveliko učestvuju u odabiru nositelja korupcije i samim tim su suodgovorni za korupciju.

  Najučinkovitija borba protiv svakog zla je otklanjanje uzroka, “bolje spriječiti nego liječiti”. Stoga je naše osnovno načelo i zaključak kako su izbori najefikasnije sredstvo borbe protiv korupcije. U takvoj borbi očekujemo veliku pomoć građana na izborima, jer svaka naknadna borba, a to znači borba represijom, je manje učinkovita.

  Mi u Boljitku zagovaramo da se izgradnjom kompletnog pravnog sistema, te dosljedno provođenim zakonima i propisima, kao i ustrojstvom nadzora nad sredstvima koja dolaze izvana u područje države bori protiv korupcije. Stoga, finansijsko poslovanje stranih pravnih osoba mora biti shodno domaćim propisima. Uvođenjem e-uprave i žurno okončanje privatizacije značajno će suziti uvjete za korupciju.

  Nosioci korupcije su nosioci vlasti – glasanjem građani je sprječavaju ili podupiru