• Kantoni su karcinomi koje ćemo ukloniti

  14.02.14. press konferencijaDopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović danas (petak 14.02.2014.) je u Sarajevu održao konferenciju za novinare na kojoj je prezentirao pojedinosti vezane za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

  Te izmjene podrazumijevaju Nacrt amandmana koje je dopremijer i ministar Ivanković Lijanović uputio Vladi Federacije Bosne i Hercegovine a koje se odnose na ukidanje skupe i neefikasne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine, tačnije, na ukidanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  „Na današnjem zasijedanju Vlade FBiH razmatrani su amandmani na Ustav Federacije BiH čije izjašnjavanje je odgođeno za neki drugi termin. Klub Narodne stranke Radom za boljitak u Parlamentu Federacije BiH neće čekati to izjašnjenje i ove izmjene Ustava uputiti će u parlamentarnu proceduru i tražiti od Zastupničkog doma i Doma naroda da po žurnom postupku razmatra i usvoji ove amandmane.

  Važno je da ovaj prijedlog nije posljedica protesta koje građani opravdano iskazuju diljem Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo tu tešku situaciju prepoznali još davno i u cijelom ovom mandatu zagovarali značajne ekonomske mjere. Također, uputili smo i konkretnu inicijativu krajem osmog mjeseca 2013. godine za izmjene Federalnog Ustava kao i inicijativu za ukidanje doprinosa na plate u proizvodnom sektoru. Time bi proizvodni sektor napravili potpuno konkurentnim, kreditno sposobnim a čime bi stvorili pretpostavke za zapošljavanje naših građana. Danas, jedan uposlenik u FBiH koji zaradi 500 KM za svoju porodicu, mora da zaradi još 300 KM za naše institucije.

  Izmjene Ustava za boljitak građana Federacije Bosne i Hercegovine koje su utemeljene na ovoj inicijativi predviđaju da ukinemo u potpunosti svih deset kantona, da ukinemo funkciju predsjednika i potpredsjednika Federacije, da ukinemo Dom naroda, da uspostavimo jedno zakonodavno tijelo i jednu vladu.

  Ukidanjem ovih institucija, ukinuli bi funkcije za 10 premijera, 95 ministara, 295 poslanika i 58 delegata i kompletnu njihovu administraciju, tajnice, sekretare, razne pomoćnike, savjetnike itd. Dio administracije i pozicije u kantonima kao što su one u policiji, sudstvu, obrazovanju, zdravstvu bi ostali na svojim poslovima s tim da bi bili na drugi način organizirani i imali bi mogućnost da imaju kvalitetnija primanja jer sada mnogo novaca iz kantona potroši administracija koja je generator korupcije i koja služi sama sebi a ne građanima Federacije.

  Izmjene predviđaju jednodomni parlament ili Sabor. Riječ „Sabor“ je univerzalna riječ za sve jezike u BiH. U tom tijelu bi imali postojeći broj direktno izabranih zastupnika. Predviđeno je da imamo klubove zastupnika i klubove naroda i da se odluke donose većinom unutar doma, uključujući većinu u svakom od klubova.

  Našim postojećim Ustavom nisu regulirane pojedinosti kada se završe izbori i ukoliko se neimplementira u određenom roku izvršna vlast, ovim prijedlogom mi to otklanjamo. Po novim prijedlozima predviđeno da se ukoliko u određenom roku ne bude implementirana izvršna vlast, raspisuju se ponovni izbori.

  Izmjenom Ustava na ovakav način mi možemo dosegnuti do 500 miliona KM ušteda. Predviđeno je da sadašnje ovlasti kantona rasporedimo  na općine i na Federaciju BiH. Federaciji bi pripale one ovlasti koje su regulirane sadašnjim Ustavom a općine bi značajno ojačali kao lokalnu zajednicu koja treba da služi građanima i ona je taj prvi servis građana. U tom dijelu se vodimo načelima Evropske konvencije o lokalnoj samoupravi što je temelj za ovlasti koje bi prepustili općinama. Pored ovoga, novi ustav bi osigurao i političku stabilnost što je veoma važno za buduće investicije.

  Ukoliko bi se u usvojili navedeni prijedlozi, u naredne četiri godine bi stvorili uslove za otvaranje 200 000 novih radnih mjesta za naše građane“, rekao je dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović.

  14.02.14. press konferencija (2)

  NACRT U S T A V FBiH final 19.12.13 .BOLJITAK