• Katastrofe se mogu spriječiti adekvatnim angažmanom

  16.06.14. Jerko Ivankovic Lijanovic s resornim ministrima iz Hrvatske, Srije i CG (1)        Dopremijer Federacije Bosne i Herecegovine i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivanković Lijanović, danas (16.06.2014.) je u Beogradu prisustvovao ministarskom sastanku o regionalnoj saradnji u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save, te je učestvovao u radu sastanka.Tema susreta je: Kako doći do kvalitetnog regionalnog rešenja zaštite od poplava u slivu reke Save?

  “Na žalost, moraju se desiti prirodne nesreće da bi se državne razine vlasti članica Savske komisije pokrenule i poduzele određene aktivnosti. Danas su doneseni zaključci kojim će se ojačati rad Savske komisije, razmotriti mogućnost da umjesto samo preporuka, Savska komisija daje i obvezujuće naloge u pravcu Plana upravljanja rizikom od poplavljanja u slivu rijeke Save ali isto tako i razvoju sustava prognoze, upozoravanja i uzbunjivanja na pojavu poplava u slivu Save“, rekao je Jerko Ivanković Lijanović, dopremijer FBiH i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Neki od zaključaka današnjeg susreta ministara, uopšteno, idu u sljedećem pravcu:

  –          Do izmjene Okvirnog sporazuma, podržat će se jača provedba postojećeg mehanizma – preporuka Savske komisije u području upravljanja vodama.

  –          Osigurat će se aktivno sudjelovanje relevantnih institucija savskih država, kroz osiguranje dovoljnih ljudskih i materijalnih resursa za pravodobnu provedbu planiranih aktivnosti, odnosno konkretnih projekata.

  –          Dodatno će se podržati procesi koje zemlje koordiniraju kroz Savsku komisiju osiguranjem potrebne stručne podrške nadležnih institucija zemalja stručnim grupama Savske komisije.

  –          Odredit će se nacionalni koordinatori u svrhu koordinacije regionalnih projekata od zajedničkog interesa

  Inače, Savska komisija realizirala je niz aktivnosti i donijela nekoliko veoma bitnih dokumenata vezanih uz aktivnosti u oblasti zaštite od poplava koje stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koordiniraju kroz Savsku komisiju, od čega je neophodno izdvojiti aktivnosti predviđene Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum.

  Zemlje stranke Okvirnog sporazuma (SI, HR, BiH i RS) su, uviđajući potrebu za produbljivanjem suradnje i provedbu zajednički dogovorenih aktivnosti s ciljem stvaranja uvjeta za održivu zaštitu od poplava u slivu Save, a na temelju članka 30 stavak 1 Okvirnog sporazuma, dogovorile izradu Protokola o zaštiti od poplava. U svrhu ostvarenja ciljeva Protokola stranke su se obvezale surađivati na provedbi sljedećih aktivnosti:

  –          Izrada Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save sa svim prethodnom koracima sukladno Direktivi 2007/60/EZ,

  –          Uspostavi Sustava prognoziranja, upozoravanja i uzbunjivanja na opasnost od poplava u slivu rijeke Save

  –          Razmjeni informacija značajnih za održivu zaštitu od poplava

  –          Provođenju svih mjera koje proizlaze iz gore navedenih planskih dokumenata ili drugih međusobno dogovorenih ili usuglašenih mjera

  Protokol naglašava važnost koordiniranih mjera, radova i aktivnosti za smanjenje rizika od poplava u cijelom slivu, kao i provođenje tih aktivnosti u skladu s principom “nenanošenja štete”. Stoga, kako bi se pridonijelo smanjenju štetnih posljedica poplava, posebno za život i zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarsku djelatnost i infrastrukturu, stranke su se sporazumjele o suradnji u provedbi gore navedenih aktivnosti.

  Važno je napomenuti da su već napravljeni značajni koraci u pravcu implementacije ovog protokola, iako Protokol još uvijek nije formalno stupio na snagu. To je postignuto odgovarajućim zaključcima Savske komisije a volja država stranaka da se zajedničke aktivnosti dogovorene ovim Protokolom sprovode izražena je deklaracijama sa trećeg (Ljubljana, 1. lipnja 2011.) i četvrtog sastanka stranaka Okvirnog sporazuma (Sarajevo, 31. svibnja 2013). Države su prepoznale velike napore i rad Savske komisije i njenih stručnih tijela do sada uložen u područje upravljanja poplavama, i podržale nastavak suradnje na poduzimanju određenih zadataka predviđenih Protokolom, čak i prije njegovog formalnog stupanja na snagu.

  Uspostava Sustava prognoziranja, upozoravanja i uzbunjivanja na opasnost od poplava u slivu rijeke Save, također je veoma bitan segment u radu komisije.

  S obzirom da je Slovenija samostalno, putem strukturnih fondova EU, započela uspostavu sustava za svoj teritorij (a kao najuzvodnija zemlja nije ovisna od podataka iz drugih zemalja sliva) i trenutno je u zreloj fazi implementacije a i Hrvatska se, prema dostupnim informacijama, odlučila za razvoj sustava sličan slovenskom (uz mnogo veću potrebu za suradnjom na slivu zbog neophodnih informacija o meteorološkim i hidrološkim uvjetima u cijelom slivu, a posebice u bosanskohercegovačkom dijelu sliva obzirom na presudan utjecaj na Savu) očito je da će, zbog protoka vremena i aktivnosti samostalno urađenih od strane pojedinih država, stranke surađivati na uspostavi usklađenog (a ne zajedničkog) sustava.

  S obzirom da u ovom trenutku sustav prognoze i obavještavanja ne postoji, potrebno je da zemlje usuglase postupke razmjene podataka od značaja za aktivnu obranu od poplava između sebe, odnosno svojih institucija nadležnih za obranu. S obzirom da je nadležnost za obranu od poplava prema nacionalnim zakonodavstvima isključivo uloga državnih institucija, uloga Savske komisije može biti u koordinaciji izrade dokumenta kojim bi se propisao način informiranja i razmjene informacija direktno vezanih za aktivnu obranu od poplava.

  3_Zastita od poplava_Aktivnosti i projekti_Pregled

  16.06.14. Detalj sa sastanka (1)