• Posjeta Evropskoj investicijskoj banci

    U četvrtak, 24. 11. 2011.godine, u prostorijama Evropske investicijske banke u Luksemburgu, delegacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa gđom Anom Bašić, predstavnicom Kabineta Ministra, gđom Sanjom Terzić, šefom jedinice PMU (Project Management Unit) i gđom Melihom Zečević, finansijskim stručnjakom jedinice PMU, održala je radni sastanak sa predstavnicima Evropske investicijske banke.

    Na sastanku su razmatrana ključna pitanja koja se odnose na aktualnu problematiku i buduće ciljeve u implementaciji projekta „Vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH“. Glavni cilj sastanka bilo je koordiniranje aktivnosti i priprema dokumentacije neophodne za realiziranje prvih tranši kreditnih i grant sredstava namjenjenih za financiranje ovog  trenutno najvećeg projekta u sektoru vodoprivrede u BiH.