• Rekonstrukcijom vodonatapnih kanala unaprijedit će se poljoprivreda

  29.05.14. DetaljPredstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva skupa s predstavnicima Svjetske banke, jučer i danas nakon održanih sastanaka, s općinskim načelnicima i njihovim suradnicima, obišli su dionice na kojima se izvode radovi na području Širokog Brijega, a vezano za provedbu projekta rekonstrukcije sustava za navodnjavanje.

  ”Projekt rekonstrukcije sustava za navodnjavanje na području općine Široki Brijeg koji je dio pod projekta nazvanog ”Mostarsko Blato”, a u sklopu ”Projekta razvitka sustava za navodnjavanje u FBiH” ide svojim tijekom i mi u Ministarstvu poljoprivrede smo zadovoljni dosad učinjenim” kazao je Stipe Šakić, savjetnik ministra  Jerke Ivankovića Lijanovića pri ovom ministarstvu, tijekom obilaska terena u Širokom Brijegu.

  ”Danas smo obišli dionice, na kojima se izvode radovi u Širokom Brijegu, a jučer smo to isto učinili u Čapljini, koja spada u dio drugog projekta. Detaljnim pregledom projektne dokumentacije uočene su određene nejasnoće i nedostaci na pojedinim nacrtima i ukupnoj količini armature predviđene za rekonstrukciju kanala, za što su projektanti napravili potrebne korekcije, u što smo se  uvjerili na terenu. Zahvaljujući angažmanu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede, i šumarstva, uspjeli smo osigurati sredstva od Svjetske banke, kako bismo sanirali postojeći sustav u Širokom Brijegu, koji sadrži oko 70 km kanala, koji su stari preko 50 godina i većina ih je u lošem stanju, najviše zbog neodržavanja.Budući da se ovom problematikom nitko nije bavio prethodnih 50 godina, dosta objekta u Širokom Brijegu ali i u Čapljini, trebalo je značajne popravke ili zamjenu, što će biti i učinjeno u okviru 18 mjeseci koliko je predviđeno da traje cijeli projekt ” – kazao je Šakić

  ”Naš cilj, odnosno cilj Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovim projektom je omogućavanje kvalitetnijeg života stanovnicima Širokog Brijega, odnosno Čapljine te osim toga i mogućnost intenzivnijeg bavljenja poljoprivredom na rečenim lokacijama. Rekonstrukcija, odnosno proširenje  postojećeg sustava navodnjavanja dovest će do izvjesnog poboljšanja u sektoru poljoprivredne proizvodnje, što je posebice od značaja za općinu Čapljina i dijelove Širokog Brijega čiji se stanovnici bave poljoprivredom. Postojanje dobrog i održivog sustava navodnjavanja je jedan od preduvjeta za ruralni razvitak projektnih lokacija. Smatramo također kako će ovo doprinijet ostanku stanovništva na ovim lokacijama, kao i povećanju broja poljoprivrednih proizvođača. Cijeli projekt vodi Ministarstvo poljoprivrede, i važno je naglasiti kako stanovnici Širokog Brijega i Čapljine neće izdvajati nikakva sredstva, jedina obveza ovih općina je bila riješiti imovinsko pravne odnose, te izdati potrebne dozvole za radove. Radovi u Širokom Brijegu se izvode u 4 LOTA, a vrijednosti su sljedeće: UgovorzaLOT 1 (AkvaduktnarijeciLišticiiakvaduktnakanaluBiograce): 465.477 KM;UgovorzaLOT 2 (glavnikanalzaBiograce): 2.412.440 KM;

  Ugovor za LOT 3 (kanal za Turčinoviće i kanal za Sliškoviće): 1.704.226 KM

  Ugovor za LOT 4 (Kanali Buk-Knešpolje, Varda, Žvatić, Crnašnica i Gornje i Donje Polje (Orovnik)): 1.050.019 KM, odnosno ukupna vrijednost projekta je 5.747.056 KM. Podprojektno područje u općini Čapljina ‘’Višićka kaseta’’ je površine 1847 ha, a ukupna planirana vrijednost je 3. 8 milijuna maraka’’- dodao je Šakić