• Ustavnost i zakonitost, kao i sigurnost građana Boljitku su na prvom mjestu

    06.04.13.-Sandin-Arnautovic-vijecnik-u-OV-Ilidza-11Vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak u Općinskom vijeću Ilidža na danas održanoj sjednici Vijeća iznio je Inicijativu koja se tiče sigurnijeg života mještana Mjesne zajednice Otes u Općini Ilidža. ”U svakodnevnom razgovoru sa građanima mjesne zajednice Otes, došli smo do saznanja da su nezadovoljni sa radom Policijske uprave Ilidža. Istakli su da se svakodnevno dešavaju provale i krađe u ovoj mjesnoj zajednici, a da policija i dalje ne preuzima nikakve korake kako bi poboljšali sigurnosnu situaciju. Zbog toga građani se osjećaju nesigurno i zahtijevaju od Policijske uprave Ilidža da se više puta sedmično vrše patrolu u ovoj mjesnoj zajednici. Boljitak se uvijek zalagao za sigurnost građana i naši principi su uvijek djelovali u smjeru dostojanstva svakog građanina. Smatramo da život u slobodi se može razvijati samo u pravnom uređenju kojem i sam pojedinac može vjerovati. Naša zadaća jeste da se zalažemo za interese onih koji su nam ukazali svoje povjerenje, te i današnja Boljitkova inicijativa na sjednici OV Ilidža usmjerena je u pravcu suzbijanja svake vrste kriminala, te jačeg angažmana policijskih struktura da stvore sigurniji ambijent za život naših građana’‘, izjavio je Sandin Arnautović.

    Mladi Boljitkov viječnik Sandin Arnautović iznio je i još jednu incijativu u vezi s spornim dešavanjima u FK Igman. ”Želim upoznati OV i javnost o osnovanim indicijama i sumljama nelgalnog izbora uprave Fudbalskog kluba Igman, koji se dijelom finansira iz budžeta Općine Ilidža, i koji koristi Općinsku imovinu, za koju smo mi kao vijeće odgovorni. Naime preko noći, Fudbalski klub Igman je dobio novu upravu, koja je po mojim saznanjima i dokazima koje posjedujem, izabrana bez održavanja skupštine kao zakonski proceduralne obaveze, na što je dobivena potvrda od strane Kantonalnog ministarstva pravde. Uzmajući u obzir činjenicu da kod sebe posjedujem ovjerene izjave predsjednika skupštine, i sekretara Fudbalskog kluba Igman, kojim oni kao legitimni predstavnici izjavljuju da nisu dobili nikakav zahtijev za održavanje skupštine, te da ista nije održana, koja je jedini meritorni organ za izbor uprave, te izjavu kojom sekretar obrazlaže da mu je pečat otuđen, te da nije upoznat s načinom izbora nove uprave nameće mi se zaključak koji s sobom nosi indicije nelegalnog izbora nove uprave. Da ne bih preudicirao tok stvari koji se odvijao, pozvat ću se na zakletvu koju smo mi položili kao općinski vijećnici te na obavezu čuvanja i štićenja općinske imovine na osnovu čega ću predložit dva zaključka, zamoliti ću Općinsko vijeće da se izjasni o njima. U cilju zakonitosti, zakonskih procedura, te u cilju zaštite državne imovine, kao vijećnik koristim svoje pravo i predlažem sljedeće:

    1) Općinsko vijeće zahtijeva od istražnih organa, to jeste od Tužilaštva Kantona Sarajevo da provjeri legalnost i zakonitost izbora nove uprave fudbalskog kluba Igman

    2) Da se sva sredstva od strane Općine Ilidža zalede prema FK Igman do održavanja skupštine, na koju će biti pozvani svi vjećnici, načelnik, te Općinska služba za sport kulturu i obrazovanje.

    Zamolio bih općinsko vijeće da se u cilju zaštite naše imovine pozitivno odredi spram ovih zaključaka”, izjavio je danas na sjednici OV ilidža, Sandin Arnautović.