• Svjetski forum potvrdio ispravnost Boljitkovih politika

  jerkoNakon sastanaka sa resornim ministrima iz Albanije i Slovenije, i nakon niza drugih bilateralnih susreta, dopremijer i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Jerko Ivanković Lijanović, jučer se sastao i sa resornim ministrom iz Njemačke Hans-Peter Fridrichom i  učestvovao je u radu Šestog samita ministara poljoprivrede u okviru Globalnog foruma za hranu i poljoprivredu na „Međunarodnoj zelenoj sedmici” u Berlinu.

  Na jučer održanom Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu pod motom “Ojačati poljoprivredu: prevladati krizu – osigurati hranu”, ministri iz 20 zemalja svijeta razmatrali su načinine na koje se poljoprivreda i ruralni razvoj mogu, u svjetlu svih izazova, ojačati i učiniti otpornijim. Cilj samita bio je da se u vidu završnog komunikea, razrade konkretne preporuke za djelovanje koje će se dalje razmatrati u sklopu diskusija o poljoprivrednoj politici na međunarodnom planu.

  ”Mi, ministri poljoprivrede na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu 2014. u Berlinu, preuzeli smo odgovornost da ćemo dati svoj doprinos ka iskorjenjivanju gladi i neuhranjenosti u svijetu, te ostvarenju ljudskog prava na hranu, kao jednog od najvećih ciljeva današnjice u svijetu. Ekonomske i financijske krize, te sve veća nestalnost na poljoprivrednim tržištima prouzrokuju stalnu nesigurnost. Time se dodatno ugrožavaju poljoprivredne investicije koje s druge strane mogu umanjiti učinkovitost cjelokupnog prehrambenog sistema. Da bi se suočili sa ovim izazovima, potrebna je kontinuirana suradnja i partnerstvo. Na globalnom nivou, poljoprivreda mora povećati proizvodnost i smanjiti gubitke kako bi zadovoljila sve veće potrebe za sve veći broj ljudi na svijetu. Kako se resursi sve više troše, i produktivnost se mora povećati. Proizvodnja mora biti ekonomski održiva, ekološki usklađena i društveno odgovorna. Za to je potrebna tehnologija, znanje, vještine i ulaganje”, stoji između ostalog u završnom komunikeu prilikom čijeg prezentiranja osim ministra Ivankovića Lijanovića u delegaciji iz BiH je bio prisutan i ministar iz Zeničko-dobojskog kantona, Bojan Bošnjak.

  Mi u BiH, nažalost, proizvodimo samo 20 posto vlastitih potreba, iako imamo jako vrijedne ljude i prirodno bogatu zemlju da bismo mogli proizvoditi dovoljno hrane za vlastito stanovništvo, a biti i izvoznici hrane. Uzimajući u obzir da posjedujemo dovoljne kapacitete zemljišta i vode i da imamo veliki broj nezaposlenih, mogli bismo u proizvodnji hrane imati jako zdravu bilancu. Da bi se to realiziralo, neophodno je da u BiH svi zajedno slijedimo politike Europske unije koje se odnose prije svega prema poljoprivredi, kao glavnom kanalu za izlaz iz ekonomske i socijalne krize u kojoj se nalazi BiH.

  Podsjećamo da je godina 2014. proglašena”Međunarodnom godinom obiteljske poljoprivrede” i zalaganje svih subjekata ići će u pravcu iznalaženja novih modela i usavršavanju postojećih načina na koji poljoprivreda može doprinijeti iskorjenjivanju gladi i neuhranjenosti.

  19.01.14. Ministri iz 20 zemalja na Globalnom forumu, Berlin

  10.01.14. Detalj s Globalng forma