• WATSAN definitivno osigurao boljitak građanima Jajca

  06.05.2014. Detaj sa sastankaSanja Terzić, voditeljica jedinice PMU pri federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, danas je u Sarajevu sa načelnikom Opštine Jajce, Edinom Hozanom, potpisala Ugovor o kreditu vrijedan 8 miliona KM što podrazumijeva sam finiš administrativne podloge za realizaciju projekta WATSAN na ovom području.

  “Ovo je do sada najveći projekat iz ove oblasti u poslijeratnom a možda i periodu prije rata. Ovako značajnih projekata na području naše općine do sada nije bilo. Ovim projektom mi bi riješili pitanje vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, pogotovo u naseljima na desnoj obali Vrbasa. To područje obuhvata petnaestak  naseljenih mjesta i podrazumijeva ogromno teritorijalno područje koje je veliko i po broju stanovnika.

  Mi sa ovim idemo u još jednom pravcu a to je rekonstrukcija gradskog vodovoda koja je poprilično stara i dotrajala zbog čega imamo velike gubitke. Na ovaj način u tom dijelu ćemo napraviti mnogo, veliki pomak u vodosnabdijevanju. Veliki je značaj ovog projekta za nas u svakom smislu. Prije svega rješavamo neke od osnovnih stvari za stanovništvo, a istovremeno na području naše opštine desiti će se jedna velika investicija.

  Mi imamo spremne tenderske dokumentacije i radovi bi trebalo da krenu vrlo brzo”, rekao je načelnik Opštine Jajce Edin Hozan podsjećajući na problem nelegalnih priključaka u sistemu odvodnje

  “Na području za koje gradimo sistem odvodnje, koji nije gradska zona sa desne strane obale Vrbasa, mi ćemo na ovaj način u potpunosti riješiti problem neleganih priključaka ukljkučujući i izgradnju prečistača. Kada je u pitanju grad, ostalo je još da uradimo glavni kolektor sa prečistačima. ”

  Načelnik Hozan je izrazio riječi zadovoljstva zbog i više nego dobre saradnje sa federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumaststva te izrazio svoje mišljenje da je zbog sveukupne važnosti projekta i obima posla kojeg obuhvata projekt WATSAN, neophodno povećati tim koji servisira cijeli projekt na području Federacije BiH.

  Zbog slabo razvijene vodoopskrbne i infrastrukture odvodnje otpadnih voda Federacija BiH trpi štetne utjecaje na stanje u javnom zdravstvu i okolišu. Trenutno 60% stanovništva u Federaciji BiH ima pristup sistemu javne vodoopskrbe, 33% stanovništva koristi javni sistem odvodnje otpadnih voda a nepunih 2% stanovništva je priključeno na uređaje za prečišćavanje otpadne vode. Uz navedenu statistiku potreba za poboljšanjem stanja u ovoj oblasti je jasna. Sam Projekt WATSAN FBiH pokrenut je da bi se odgovorilo na zahtjeve općina iz Federacije BiH za poboljšanje vodoopskrbe i stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno bez bilo kakvog tretmana puštaju direktno u okoliš.

  Generalni ciljevi kreditnog aranžmana u okviru projekta usmjereni su na poboljšanje postojećih životnih uvjeta stanovništva, stvaranje adekvatnih higijenskih uvjeta u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša, sukladno obvezama vezanim za pristup Europskoj uniji i sukladnost sa Legislativom Europske unije, pogotovo sa Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o gradskim otpadnim vodama.

  Svrha Projekta je da se financiranjem iz raspoloživih izvora, kredit EIBa, grant sredstva i vlastito učešće općina, osigura implementiranje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatna vodoopskrba, kvalitativno i kvantitativno te odvodnja, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u općinama uključenim u Projekt.

  Ukratko, cilj ovog Projekta je da se uz jačanje općinskih operatora – komunalnih poduzeća, izgradnjom potrebnih objekata i uspostavom adekvatne infrastrukture Sektora za vode, razviju održive vodoopskrbne i usluge odvodnje otpadnih voda u FBiH.06.05.2014. Detalj sa sastanka