• Žene za boljitak ”Programom za 10” politici BiH donose novu notu

  Vesna Malic 6       Vesna Malić, u Narodnoj stranci Radom za boljitak, zalaže se za boljitak svih žena u Bosni i Hercegovini i već godinu dana je predstavnica Žena Za boljitak Kantona Sarajevo, ali i općine Ilidža. Kaže da su Žene Za boljitak, koje imaju od 25-70 godina, ispunile njena očekivanja, te da uživaju u svakom zajedničkom radu i druženju. U politici je, kako kaže, veoma mlada, iako je članica Narodne stranke Radom za boljitak punih 10 godina. Tek prije 4 godine odlučila je napraviti zrelije političke korake. Naučila je dosta toga u ovom periodu i smatra da je izrasla u pravu političarku. Iako je dugo godina radila kao brokerica, i u tome uživala, ni ovaj posao  joj, ističe, nije teško raditi, jer svaki posao koji obavlja, obavlja sa puno ljubavi, emocija i energije.

   

  1. Kakav je položaj žene u Bosni i Hercegovini? 

  Vesna Malić: Nažalost, položaj žene u Bosni i Hercegovini je poražavajući, a nazvala bih ga i ponižavajućim. U današnjem društvu postoje trendovi, jedan je tradicionalni, gdje glavnu ulogu imaju vjerske zajednice, što se naročito vidi u prigradskim i ruralnim sredinama, gdje je žena vraćena na nivo od prije stotinu godina. S druge strane, u gradskim sredinama, imamo nove, moderne trendove, gdje bi žena trebala da se oslobodi svih tih okova prošlosti. Međutim, i tu se pretjeruje, nažalost, jer smo mi takva sredina koja još uvijek nije pomirila tradiciju i moderne trendove. Nismo uzeli ono što je lijepo iz tradicije i uzeli ono što nam treba i što je dobro za naše društvo iz nečeg što pripada modernom. Žene se u tome ne snalaze, idu iz krajnosti u krajnost, jer imamo, s jedne strane, patrijarhalno odgojene žene, a s druge strane su većinom mlade žene koje pokušavaju da se oslobode poštovanja, morala, etike i svega onoga što se vezuje za tradiciju. Pored toga, žene su u Bosni i Hercegovini dovedene u situaciju ekonomske, socijalne i, u velikoj mjeri, seksualne ovisnosti o svojim partnerima. Tako da, žena koja nije ekonomski neovisna, ona koja ne može odlučivati o sebi kao osobi ili odlučivati o svojoj edukaciji, zapošljavanju, o svojoj djeci, izgledu ili bilo čemu drugom, onda one ne može biti sretna i zadovoljna u ovom društvu. Kod nas je vrlo česta neravnopravnost prilikom zapošljavanja žena i muškaraca, gdje muškarac na istoj poziciji, sa istom stručnom spremom ima 20-30% veću plaću. Žene se iskorištavaju maksimalno, na svaki mogući način. Ženama nije pružena ista mogućnost da se bore za pozicije, za mjesta odlučivanja i ona mora 70-80% puta više da radi kako bi se dokazala ili bila prihvaćena.

   

  1. Kako je biti žena političarka u BiH?

  Vesna Malić: Biti žena političarka isto je kao i biti samo žena u BiH. Morate mnogo više da radite nego vaše kolege, morate se puno više dokazivati, jer, po svemu sudeći, žene su samo dekor u politici. Tako, naprimjer, u Predsjedništvu BiH nemamo ženu, u Vijeću ministara isto tako, u Parlamentu Federacije BiH imateoko 19% žena zastupnica, o kantonima i općinama da ne govorim. Po procjenama, svega 20% žena u BiH je sposobno da obnaša neku političku dužnost. Stoga, ako je suditi po svemu navedenom, politika je isključivo muški posao. Muškarci nas, očigledno, smatraju nesposobnima za obavljanje ovog posla, i mislim da upravo zbog toga mi moramo napraviti iskorak i to promijeniti, jer mi smo hrabrije, odlučnije, tolerantnije od muškaraca, imamo ideje i mislim da se, itekako, možemo nositi sa svim onim što politika predstavlja.

   

  1. Zašto bi se žene trebale baviti politikom?

  Vesna Malić: Žene bi se prvenstveno trebale baviti onim što vole da rade. Ali, vrlo je važno da se bave i politikom. Mislim da žene politici mogu dati jednu novu notu. Mi, žene, sve nekako radimo na drugačiji način nego muškarci. Nježnije smo, suptilnije, ali, isto tako, i učinkovitije i ta učinkovitost nam je neophodna u politici. Njihov procent na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini treba da bude puno veći.

   

  1. Šta je neophodno ženama u našoj zemlji? Koji su to najveći problemi sa kojima se susreću i kako ih riješiti?

  Vesna Malić: Sa političke tačke gledišta potrebne su dvije stvari. Da se sistematski radi, dakle da se radi na stranačkim razinama, što podrazumijeva da se unutar svih stranaka oforme organizacije gdje će žene moći da se educiraju, gdje će se voditi računa o njima, gdje će moći participirati u politici. Dakle, potrebna im je baza iz koje će moći da počnu sa radovima. Treba izraditi i strategiju za uključivanje što većeg broja žena u stranke, jer je vrlo važno da su tu, da su prisutne. U ovom slučaju, potrebna je i tolerancija prema ženama, jer smo svjesni svih obaveza koje svaka žena ima prema svojoj porodici. Treba dati ženama priliku u svim strankama, baš kao što Narodna stranka Radom za boljitak nama pruža tu priliku, da se dokažemo, da i mi učestvujemo u strategijama, jer možemo mnogo toga da poboljšamo. Drugi nivo je institucionalni, koji je jednako bitan kao i ovaj, gdje žene moraju biti zastupljene. Ne može niti jedan muškarac prepoznati problem žene, kao što to može žena. Činjenica je da su žene na listama samo kako bi se zadovoljile određene forme koje nalaže CIK. Mi ne smijemo prihvatati takve stvari.

   

  1. Kandidatkinja ste za Skupštinu Kantona Sarajevo. Koji su to Vaši ciljevi i očekivanja?

  Vesna Malić: Kada je riječ o mojim ciljevima, ukoliko bih postala zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, uložila bih svu svoju energiju u stvari za koje smatram da su bitne u radu sa ženama. Prva stvar je konstantna i kontinuirana edukacija žena u politici, i da se radi na odgajanju kadrova. Ukoliko mi same sebi ne budemo odgajale političarke koje će da nas predstavljaju, nemamo se čemu ni nadati. Bit će tu prepreka mnogo, sigurna sam, ali moramo se izboriti da nama, ženama, bude bolje. Drugi cilj je da pokušamo doprijeti do žena u ruralnim sredinama, jer po statistikama 80% poslova u poljoprivredi obavljaju žene, a raspolažu samo sa 10% prihoda od poljoprivrede i sa 5% zemljišta. Ne trebamo zaboraviti ni žene koje su na marginama društva, kao što su samohrane majke, udovice, žene invalidi za koje niko ne mari. Što se očekivanja tiče, ne bih mnogo da govorim, ali vjerujem da koliko rada i truda uložite u svoj posao, to će vam se sigurno isplatiti.

   

  1. Vaša poruka svim ženama u Bosni i Hecegovini!

  Vesna Malić: Ne dozvolite da vas stavljaju u podređen položaj i ne dozvolite da vam nameću vrijednosti za koje se vi ne zalažete. Koristite svoje vrijeme na pravi način, educirajte se, borite se za sebe i svoj položaj. Za sve nas ima mjesta u ovoj zemlji i u njoj možemo lijepo da živimo, samo treba da se trudimo, da radimo i da budemo strpljive kako bismo stigle do cilja.

   

  Izvor: Dnevni List