• Milorad Bahilj: Suštinski riješiti oblast kontrole kvalitete proizvoda

  bahilj1Usuglašeni entitetski propisi i propisi iz Brčko Distrikta iz oblasti kontrole kvalitete proizvoda ovih dana bit će poslani državnom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na razmatranje i daljnju proceduru koja bi na koncu nakon deset godina omogućila provedbu Zakona o nadzoru proizvoda pri uvozu i izvozu kroz odgovarajuće podzakonske akte.
  Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj kaže kako je u zadnje vrijeme učinjen ogroman trud kako bi se u ovu oblast uvelo koliko-toliko reda te kako su nakon nekoliko sastanaka postignuti značajni pomaci.

  Sastanci i stavovi

  Podsjetimo kako je dosljedna primjena federalnog Zakona o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu izazvala brojne reakcije uvoznika iz RS-a, te su premijeri entitetskih Vlada u siječnju ocijenili da je do konačnog rješavanja pitanja nužno usuglasiti entitetske propise, prvenstveno liste proizvoda za koje se vrši kontrola kvalitete pri uvozu i izvozu, visinu naknade za izvršene kontrole te način i postupak obavljanja kontrole. Tada je formirana radna skupina koju čine predstavnici resornih entitetskih ministarstava i predstavnici Distrikta Brčko te inspekcijske službe. Nakon tri sastanka radna skupina je usuglasila listu proizvoda koji podliježu kontroli kvalitete pri uvozu i izvozu.
  U dijelu određivanja visine i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete pri uvozu i izvozu stavovi nisu usuglašeni. Predstavnici RS-a i Brčko Distrikta traže da izdavanje uvjerenja bude po pošiljci, a, po mišljenju FMT-a, to nije rješenje. U dijelu koji se odnosi na način i postupak obavljanja kontrole pri uvozu i izvozu usuglašen je tekst prijedloga pravilnika o načinu i postupku obavljanja kontrole kvalitete pri uvozu i izvozu, a koji u skladu s članom 13. Zakona o nadzoru određenih proizvoda pri uvozu i izvozu BiH donosi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

  Istovrsna roba

  U vezi točke koja nije usuglašena i koja se tiče naknade i načina plaćanja iste, što je ranije i bilo najspornije, Bahilj kaže kako je osnovni razlog za neusuglašavanje stavova bio predmet  kontrole, odnosno je li to pošiljka (kamion, vagon, brod) ili istovrsna roba u pošiljci.
  -Predstavnici RS-a i Brčko Distrikta traže da izdavanje uvjerenja bude po pošiljci, a, po mišljenju FMT-a, takav način plaćanja bi imao više formalni nego suštinski karakter, koji je, po našoj ocjeni, primarni cilj kontrole kvalitete, rekao je Bahilj.
  Po ocjeni FMT-a, zahtjevi za pregled robe po pošiljci i izdavanje i naplatu jednog uvjerenja pogoduju uglavnom trgovačkim lancima koji uz relativno niske troškove  uvoza nemaju potrebu formiranja skladišta na teritoriju BiH. Bahilj kaže kako u svojim kamionskim pošiljkama ovi uvoznici uglavnom uvoze  neistovrsne proizvode (mlijeko, čaj, juha, začini), po narudžbi maloprodajnih objekata i inzistiraju da se u tom pogledu zadrži status quo, odnosno da se izdaje samo jedno uvjerenje za kamionsku pošiljku. Nakon razmatranja informacije FMT-a Vlada FBiH je donijela zaključke kojima je zadužila ovo ministarstvo da prijedlog liste proizvoda koji podliježu nadzoru kvalitete i pravilnika o načinu i postupku obavljanja kontrole kvalitete dostavi državnom ministarstvu. Također, FMT će Ministarstvu vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostaviti prijedlog odluke koja je na snazi u FBiH.
  Iz ministarstva ističu kako su učinjeni maksimalni napori da se postigne konsenzus u vezi navedenih propisa, a sve s ciljem da se omogući jednoobrazno postupanje nadležnih tijela u ovoj oblasti na teritoriju BiH.
  -Cilj navedenog je da se poslije deset godina inicira donošenje provedbenih propisa Zakona o nadzoru kvalitete proizvoda pri uvozu i izvozu od Vijeća ministara BiH i na taj način omogući jednoobrazno postupanje svih tijela u BiH, poručuje Bahilj.

  Dosljedna primjena

  Sve dok se na državnoj razini ne usvoje provedbeni propisi državnoga zakona, i dalje se primjenjuju entitetski propisi i legitimno je pravo entitetskih tijela provoditi postupak obavljanja kontrole kvalitete u skladu s tim propisima, kaže Bahilj. Napomenimo kako je u prošloj godini Vlada FBiH usvojila odluku o izmjeni odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Ovom odlukom određuje se visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete pri uvozu i izvozu istovrsnih poljoprivrednih proizvoda u jedinstvenom iznosu od 30 KM po pošiljci. U odnosu na odluku čija je izmjena izvršena naknada za kontrolu kvalitete se utvrđuje u fiksnom iznosu od 30 KM za sve vrste pošiljki (vagonske, kamionske, kontejnerske, brodske, zrakoplovne..) neovisno o količini i vrijednosti pojedinačne pošiljke robe iste vrste. Izmjenom ove odluke ukinuta je naknada od 20 KM koja se plaća za svaki sat čekanja inspektora u slučaju da uvoznik ne pripremi robu za pregled u zakazano vrijeme, te se uvećanje naknade za pregled koji se obavlja izvan radnog vremena i neradnim danom sa 100% smanjuje na 30%.

  Izvor: Dnevni list