• Ministar Smlatić održao sastanak sa decertificiranim policajcima

    Ministar unutrašnjih poslova USK-a dr.sci. Šefik Smlatić održao je sastanak sa decertificiranim policajcima, povod ovog sastanka jeste, kao što je i prilikom preuzimanja ovog ministarstva rekao da će uraditi sve što bude u njegovoj moći da se ovi policajci vrate na posao.

    Ministar je u dosadašnjem radu riješio niz problema koji su teretili ovo ministarstvo, prema njegovim riječima, ovo ministarstvo i Vlada su pokazali spremnost da se suoče sa pravim izazovima. „Mi moramo da budemo odgovorni prema decertificiranim policajcima i da ih vratimo na njihova radna mjesta, a  za to postoje pravne osnove i svi uvjeti, kao i politička volja, ja sam siguran da ćemo i ovo pitanje riješiti uz pomoć Vlade i premijera. Vraćanjem na posao ovih ljudi, poslat ćemo snažnu poruku da će ovo ministarstvo znati stati iza odbrane ljudskih i  radnih prava, te  zaštiti ljudsko dostojanstvo svakog zaposlenog“, rekao je tokom sastanka ministar Smlatić.

    2007. godine BiH je trebala krenuti sa rješavanjem pitanja decerticiranih policajaca, a po osnovu predsjedničke izjave Vijeća sigurnosti UN-a. Policajci kojima je OHR 2002. godine, uz tadašnje Međunarodne policijske snage, odnosno IPTF, oduzeo certifikate za rad trebali su biti vraćeni na posao. Najveći pomak po ovom pitanju napravljen je u Republici Srpskoj a što bi trebao da bude i model kako vratiti decertificirane policajce na posao i na području USK-a.

    Prema rječima predsjednika Udruženja decertificiranih policajaca BiH gospodina Rame Suljića na području USK-a ima 53 decerfiticirana policajca, a njih 26 se želi vratiti na posao. Ovaj sastanak, kako je rečeno samo je jedna od niz aktivnosti koje će u narednom periodu poduzeti MUP USK i decertificiranih policajci USK kako bi se uspješno okončala desetogodišnja borba za rješavanje statusa ove kategorije.