• Najracionalnije rješenje ekonomskog oporavka je BiH bez kantona

  Slika 1”U posljednjih 25 godina demokracije u BiH i vladavine nacionalno-konfesionalnih elita, imamo umjetno podijeljene narode, kriminal je postao sustav, a korupcija stil života. Zahvaljujući njihovoj demokratski nezreloj politici postali smo dno modernog europskog društva kojem kulturno, tradicijski i intelektualno pripadamo.

  Većina kantona u Federaciji BiH je pred bankrotom, deficit se mjeri stotinama miliona maraka, a vlasti već godinama koriste „krizno komuniciranje”. Ovogodišnji ukupni gubitak vlada u najvećim kantonima u FBiH prelazi preko 400 miliona maraka. Najgora je situacija u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu i nažalost u USK. Unsko-sanski kanton je konstantno već godinama u deficitu zbog lošeg planiranja i prekomjernog  trošenja javnog novca. Kod nas je praksa, dok se deficit povećava da se istovremeno povećavaju primanja članova Vlade, broj zaposlenih, što predstavlja ekonomski i finansijski apsurd. Javni novac se godinama troši mimo ovlaštenja. Samo se na plate, naknade i doprinose (više od 5.600 zaposlenih) u USK potroši preko 130 miliona KM, što čini preko 70 odsto ukupnih rashoda iz budžeta.

  Finansijski kolaps u kantonima je najveći udar na stanovništvo, ali i cijelu ekonomiju jer je najveći broj budžetskih korisnika čije su plaće bile jedini motor potrošnje u BiH upravo na kantonima.

  Prosvjetni radnici, policajci i zdravstveni radnici, uposlenici velikih kantonalnih administracija su prvi na udaru. U većini kantona plaće kasne mjesecima, a vlasti „kradu“ jednu i više plaća,te tako prevazilaze gubitak.

  Boljitkov Program za 10 za period 2014 – 2018. ima za cilj podizanje standarda građana na višu razinu. Osnovni cilj Boljitkove politike je upravo na koji način građanima podići standard da budu zadovoljni svojim životima i da podnošljivo žive u BiH. U našem Programu imamo 10 prioriteta.

  Kada je u pitanju ustroj BiH, mislimo da je u ovom momentu najracionalnije rješenje, a koje bi dovelo do povećanja standarda građana i kojim bi se napravile određene uštede u državnom upravi , upravo ukidanje kantona. Njihovo ukidanje neće ugroziti interese ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba. Znamo da BiH ima ogromni državni aparat koji je nasjeo na jednu malu privredu i zbog toga i jesmo u krizi sa ovolikom nezaposlenošću, trgovinskim deficitom i stalnim zaduživanjem zemlje. Od narednog mandata kantoni ne smiju biti najveći karcinomi u BiH”, rekao je danas na održanoj press konferenciji Kantonalne organizacije Boljitka, Besim Šarić, Boljitkov kandidat na Općim izborima 2014 za Skupštinu USK.

  “Kako sam već rekao, u našem ”Programu za 10” imamo 10 prioriteta za boljitak građana BiH:

   UKINUTI KANTONE I OJAČATI LOKALNU SAMOUPRAVU

   UKINUTI DOPRINOSE NA PLATE U PROIZVODNOM SEKTORU

   OSIGURATI PROIZVODNJU DOVOLJNE KOLIČINE HRANE ZA POTREBE VLASTITOG STANOVNIŠTVA

   MAKSIMALNO ISKORISTITI DOMAĆE POTENCIJALE ZA PROIZVODNJU ENERGIJE

   OBEZBIJEDITI ZAVRŠETAK IZGRADNJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE I STAVITI JE U FUNKCIJU ZA POTREBE PRIVREDE I GRAĐANA

   OSIGURATI RAČUNALA SVOJ DJECI U PROCESU OBRAZOVANJA

   SVIM GRAĐANIMA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

   SMANJITI KORUPCIJU UVOĐENJEM E-UPRAVE

   DJEČJI DOPLATAK ZA SVAKO DIJETE

   RADNIM LJUDIMA VRATITI VJERU I DOSTOJANSTVO DA RADE I ŽIVE OD SVOGA RADA.”