• Plate u institucijama trebaju da su odraz stanja u realnom sektoru

    20.11.13. Mladen Ivankovic LijanovicDanas (15.04.2014.) predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, Mladen Ivanković Lijanović je na sjednici ZD PBiH uputio Amandmane na Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plaće u institucijama BiH.

    ”Prije svega moram istači da smo danas na prijedlog predstavnika stranaka koje čine parlamentarnu većinu u ZD PBiH vodili jako dobru raspravu u vezi s pitanjem rada i zapošljavanja u BiH, ali ću slobodno reći da je to demagoška rasprava i u pogrešno vrijeme. Vijeće ministara i parlamentarna većina o zapošljavanju raspravljaju tek sada, pri kraju samog isteka mandata i to u izbornoj godini. Ovo je upravo i samo predizborni trik. Rasprava i stvari koje su danas iznesene na sjednici trebale su kao programi biti predloženi na početku samog mandata. Sve to do danas je trebalo biti sprovedeno i trebalo je donijeti neku korsit državi i građanima,” rekao je danas predsjednik Mladen Ivanković Lijanović i pojasnio zašto je uložio Amandmane na Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plaće zaposlenih u institucijama i rekao da predloženo smanjenje plata od strane kolege Milorada Živkovića iz SNSD-a, kao stranke većine je također nerealno.

    ”Smanjenja plata u institucijama je neophodno uz preporuku da se to provede i na niže nivoe vlasti. Visina plaće se mora vezati  za stanje u realnom sektoru, jer ako nam realni sektor nema rast onda ne smiju rasti ni plate u institucijama.

    Proizvodnja i ostvareni učinci treba da budu mjerilo za plaće, a ne na osnovu prosječnih plata rađenih po administracijskim kalkulacijama, za što sam danas i uložio Amandmane.

    Također sam naveo da se sadašnjim Zakonu koji je predložen uvede i institucija koja će obavezivati i koeficijent plaća za direktore i njihove zamjenike u institucijama na nivou BiH.  Smatram da za katastrofalno ekonomsko stanje, glad i besparicu u BiH i enormne troškove zasigurno jesu najodgovorniji izabrani i imenovani dužnosnici. U tu grupu spadaju svakako direktoru i njihovi zamjenici u svim javnim institucijama BiH”, dodao je Ivanković Lijanović.