• Podržavamo ukidanje kantona jer su nam uštede i interesi građana preči od birokrata

  news-2010-august-jerko_press_mostar_570272199

  Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH raspravljao je danas o ustavnim promjenama FBiH, a jedna od inicijativa je i ukidanje kantona, koju zagovara Narodna stranka Radom za boljitak. U intervjuu za Vijesti.ba potpredsjednik ove stranke i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dopremijer Jerko Ivanković Lijanović tvrdi da bi se realizacijom ove inicijative ostvarile velike ekonomske uštede, a da bi se ta sredstva mogla usmjeriti na otvaranje novih radnih mjesta. U razgovoru za naš portal, govori i o sumnjivim privatizacijama, situaciji u mostarskom “Aluminiju”, te očekivanjima od oktobarskih izbora.

  VIJESTI.BA: Zaključcima sa posljednje sjednice, Vlada FBiH zatražila je da se nadležna tužilaštava u FBiH očituju o svim izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavile Finansijska policija FBiH, te druge institucije Federacije BiH, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima. Sindikati su pozdravili ovu odluku i očekuju da stvari krenu u pozitivnom smjeru?

  IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ: Vlada FBIH je opredijeljena da se sve zloupotrebe u privatizaciji moraju sankcionirati. Nepravda se mora ispraviti prema radnicima koji su zbog toga ostali oštećeni, ostali bez uvezanog radnog staža, bez radnih mjesta. Očito je da je u procesima privatizacije bilo zloupotreba a ministri iz Narodne stranke Radom za boljitak u svakom slučaju zagovaraju vladavinu prava i pravnu državu, pogotovo ako su u pitanju prava radnika i njihovih obitelji i zbog toga smo svakako dio tog rješenja.

  VIJESTI.BA: U Informaciji o uočenim nepravilnostima u postupku privatizacije navodi se 20 preduzeća, no lista nije zatvorena. Dakle, Vlada FBiH će nastaviti rješavati ovo pitanje uz podrku sindikata i svih građana koji imaju saznanja o nezakonitim radnjama u preduzećima?

  IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ: Mi iz Boljitka smatramo da niko ne smije biti iznad zakona i niko ne smije biti nedodirljiv. Svi oni koji su se ogriješili o zakone u privatizaciji za to trebaju odgovarati. Kada se to desi, mi smo u stanju da kažemo da vladavina prava i pravna država funkcioniraju na najvišoj razini. Na taj način ćemo razdvojiti one koji su imali poštene namjere u privatizaciji i tako podigli poduzeća i sačuvali radna mjesta. Nepravda u privatizaciji prema radnicima se mora ispraviti jer su radnici svakako u najgorem položaju. Sjetite se da smo mi predložili izmjene i dopune zakona o doprinosima na plaće gdje se ukidaju doprinosi na plaće u proizvodnom sektoru. Na taj način bi se stvorile pretpostavke da svi oni koji nemaju posao mogu pronaći nova radna mjesta. Tim izmjenama proizvodni sektor može biti konkurentniji, kreditno sposobniji a radnici mogu imati veća primanja jer neće morati državi izdvajati 70 posto iz svojih plata kao što je to sad slučaj.

  VIJESTI.BA: Neizostavno pitanje je i situacija u mostarskom “Aluminiju”. Nezavisni sindikat ove kompanije optužuje Narodnu stranku Radom za boljitak da ima uticaj u “Aluminiju”, te da vrši pritisak na Elektroprivredu HZHB, koja je blokirala račune kompanije. Kako reagujete na ove optužbe?

  IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ: Evidentno je da Narodna stranka Radom za boljitak od sedam članova NO ima samo jednog člana. Narodna stranka Radom za boljitak je u Aluminiju prisutna tek od desetog mjeseca prošle, 2013. godine, upravo sa jednim, pomenutim predstavnikom odnosno jednim članom NO. Samim tim evidentno je da Narodna stranka Radom za boljitak nema presudan uticaj u Aluminiju. Također, da Narodna stranka Radom za boljitak ima veći uticaj u Aluminiju, odluke bi se donosile znatno kvalitetnije nego se to do sada radilo. Tako bi stvorili pretpostavke da Aluminij može uspješno djelovati i poslovati. Uz implementaciju ovog našeg prijedloga za izmjene doprinosa na plate u proizvodnom sektoru i sam Aluminij bi bio u znatno boljoj poziciji. Na žalost, pošto mi nemamo dovoljno uticaja u Aluminiju, svi oni koji imaju veći uticaj od nas u poziciji su da donose odluke kakve donose.

  Naš pritisak na Elektroprivredu HZHB ide u suprotnom pravcu nego što sindikati tvrde. Naš pritisak na Elektroprivredu je bio da ima maksimalno razumijevanje prema Aluminiju. Oko 100 miliona KM duga rezultat je dosadašnjeg odnosa i mi smatramo da više nema smisla tražiti od Elektoprivrede da finansira Aluminij jer postoji opasnost i same likvidnosti Elektroprivrede. Još gore je ako u pitanje dođe snabdjevanje građana električnom energijom.

  VIJESTI.BA: Narodna stranka Radom za boljitak odavno ukazuje na potrebu promjene Ustava Federacije BiH u okviru koje zagovarate ukidanje kantona. Možete li za portal Vijesti.ba pojasniti prednosti koje bi Federacija BiH ostvarila ukidanjem kantona? Kada bi se ova inicijativa mogla naći pred Federalnim parlamentom i očekujete li podršku?

  IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ: Inicijativa bi se trebala naći na dnevnom redu Parlamenta FBIH u srijedu 23.04.2014. i tada bi se o njoj trebalo raspravljati i glasati. Za taj dan zakazana je tematska sjednica Zastupničkog doma. Izmjene Ustava koje smo mi predložili predviđaju ukidanje kantona, predsjednika i potpredsjednika FBIH, Doma naroda Federalnog parlamenta. Izmjene također predviđaju uspostavu jednodomnog parlamenta i jedne efikasne vlade.

  Ekonomske uštede se kreću do 500 miliona KM na godišnjoj razini i ta sredstva bi bila upotrijebljena za otvaranje novih radnih mjesta. Po procjenama to bi sa ovim uštedama u naredne četiri godine omogućilo 100 000 novih radnih mjesta. Dakle, u 100 000 obitelji u našoj zemlji došlo bi nešto što se najviše očekuje posljednjih godina a to je po jedno radno mjesto i osmijeh na licima.

  Nadam se da ćemo dobiti veliku podršku u Zastupničkom domu, ukoliko političkim strankama ne budu na prvom mjestu interesi birokrata ispred interesa građana. Smatramo da će upravo na ovome primjeru sve stranke pokazati svoje pravo lice. Da li su im uštede i interesi obespravljenih građana u prioritetu ili su prioritetniji interesi birokrata koji sjede u kantonalnim tijelima.

  Podsjećam da ta tijela predvodi 10 premijera, 95 ministara, 295 zastupnika i 58 delegata u Dom naroda FBIH zajedno sa svojim vozačima, sekretaricama, pomoćnicima i cijelom administracijom. Napominjem da za ovu inicijativu imamo jako veliku podršku građana. To se vidi kroz implementaciju peticije „Slušaj srce reci DA ukidanju glomazne administracije i skupe Federacije BIH“ i ankete koje provodimo na terenu. Imamo veliku podršku i Hrvata i Bošnjaka i Srba a i građana koji se tako ne izjašnjavaju. Da li ćemo imati podršku stranaka vidjet ćemo na sjednici u srijedu.

  Ovim izmjenama u Federaciji bi se riješilo i pitanje koje se problematizira u presudi po predmetu Sejdić i Finci jer uvodimo mjesto potpredsjednika Parlamenta FBIH iz reda „ostalih“ kao i podpredsjednika Vlade FBIH. Također, nakon izbora kada se neimplementira vlast, ovim izmjenama se i to rješava obzirom da se jasno kaže kako se taj proces mora završiti u datom vremenskom roku a ako se ne desi sve to, onda se raspisuju novi izbori. Jednakopravnost naroda na cijelom području FBIH je posebno tretirana ovim izmjenama i na taj način ni jedna stranka ne bi imala alibi za kampanje o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa.

  VIJESTI.BA: Šta očekujete od oktobarskih izbora i koja je Vaša poruka građanima?

  IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ: Očekujemo ono što Narodna stranka Radom za boljitak bilježi nakon svakih izbora, a to je 80% do 100% rasta. Vjerujem da će građani prepoznati ovo što smo mi radili u proteklom periodu, uključujući i ovaj period u kojem smo u izvršnoj vlasti FBIH i pojedinim kantonima. Napravili smo jako puno u resorima za koja smo dobili ovlaštenje. U poljoprivredi smo značajno povećali poticaje, uveli transparentnost u raspodjeli sredstava. Danas cijeli svijet na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumastrva može vidjeti ko je po kojem osnovu dobio bilo šta. Značajno smo smanjili zloupotrebe poticaja u poljoprivredi ali ih na žalost nismo još uvijek iskorijenili u potpunosti. Uvođenjem dokaza da je roba plasirana na tržište, smatramo da smo uradili puno na planu smanjenja zloupotreba poticaja. Poticaji danas u dolaze do istinskih proizvođača koji za svoju robu uredno plaćaju porez državi.

  Također smo kroz Ministarstvo trgovine putem izmjena zakona i unutrašnjoj trgovini potencirali na uvođenju reda. Naši proizvođači su u podređenom položaju i diskriminirani su u odnosu na robu iz uvoza.

  Građanima poručujemo da slušaju srce i ostanu na svojoj rodnoj grudi, da na narednim izborima daju glas Narodnoj stranci Radom za boljitak. Posebno poručujemo građanima u FBIH da slušaju srce i kažu DA ukidanju skupe administracije i neefikasne Federacije BIH.