• Pozdravljamo svaki ekonomski Sporazum vlasti FBiH između HDZ-a BiH, DF-a i SDA

    Dan uspostavljanja vlasti na niovu FBiH i potpisivanje Sporazuma za mandat 2014.-2018. za federalni nivo vlasti, je dan kada se sudbina građana FBiH, a samim tim i cijele BiH, odlučuje ne samo za naredne četiri godine, već za sve buduće generacije koje dolaze. Koalicija koja se formira na federalnom nivou, u sastavu HDZ-a BiH, SDA i DF-a dužna je osigurati ekonomski i socijalni boljitak i vladavinu prava našoj zemlji, te napredak u smjeru njenog približavanja ka EU.

    ”Mi u Boljitku kao stranka koja je u proteklom mandatu sudjelovanjem u vlasti na nivou FBiH inicirala prijedloge izmjena Ustava FBiH kojim se predviđa ukidanje kantona u FBiH, funkcija predsjednika i potpredsjednika FBiH, Doma naroda PFBiH, te provođenje presude u predmetu Sejdić Finci protiv BiH, kao i inicijativu za ukidanje doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru i za iste naišla na ogromnu podršku građana, pozivamo aktere današnjeg sastanka da u Sporazumu za naredne četiri godine odbace etničke politike koje su u proteklom periodu snažno utjecale na ekonomsku propast entiteta FBiH kao i cijele BiH. Ovo je vrijeme u kojem se nalazimo na prekretnici budućnosti i kada političari i građani moraju pokazati toleranciju i poštivanje drugog i različitog i zajedničke interese ka ekonomskom oporavku. Ovim putem pozivamo vladajuće stranke na federalnom nivou da u Sporazumu, obavezno uvrste zadatak implementacije presude u predmetu Sejdić-Finci i na nivou FBiH, da uvrste izmjene Ustava FBiH koje će ukinuti glomaznu i neefikansu administraciju i skupu Federaciju i njene kantone, te da uvrste i ukidanje doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru, kako bi stvorili pretpostavke za kvalitetno zapošljavanje, školovanje, liječenje i proizvodnju dovoljno domaće hrane za potrebe stanovništva. Svi mi smo dio ovog društva i svi zaslužujemo ravnopravan tretman i uslove na svojoj rodnoj grudi u kojoj smo odlučili ostati i boriti se za njen boljitak. Vrijeme je da se ovaj mandat i nova vlast na federalnom nivou iskoriste za provođenje ideja i inicijativa koje obećavaju oporavak građana, radnika, studenata, penzionera, privrednika i poljoprivrednika itd. Upravo su oni ti koji su protekle četiri godine zahtijevali ukidanje doprinosa na plate u proizvodnom sektoru, izmjene Ustava FBiH i ukidanje kantona, kao i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. To su jedine opcije za svjetliju budućnost, za ekonomsku, prosperitetnu i demokratsku FBiH i BiH, čiji mladi ljudi zaslužuju biti dio Evropske unije, a ne u nju iz svoje zemlje odlaziti”, poručio je Bojan Bošnjak, predsjednik Mladih za boljitak i aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ZDK.