• Županije ne vode brigu o malim poljoprivrednicima

    28.06.14. Zupanije ne vode brigu o malim poljoprivrednicimaŽupanijska organizacija Narodne stranke Radom za boljitak Zapadnohercegovačke županije, sinoć je u Širokom Brijegu održala redovitu sjednicu, na kojoj se razgovaralo o aktualnim problemima u županiji, te je doneseno niz zaključaka vezano za predstojeće listopadske izbore.

    Između ostalog na dnevnom redu sjednice u fokusu zanimanja bila je rasprava o situaciji u kojoj se nalaze ”mali” poljoprivrednici u našoj županiji. Pošto se često događa da mnoge obitelji koje se bave poljoprivredom, a ujedno od toga i žive ne mogu ostvariti poticaje ni na županijskoj ni na federalnoj razini, jer ne pripadaju ni jednoj skupini, tj. ne zadovoljavaju kriterije po kojima se ”mala” proizvodnja potpomaže predložen je sljedeći naputak kojim će se tražiti pravičnija raspodjela novčanih sredstava. Ovim naputkom bi bili uvršteni ”mali ” poljoprivrednici, koje županija ne pomaže.

    Ekspertni tim Boljitka uradio je prijedlog Naputka za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu. Tako je prijedlogom Naputka predviđeno da u govedarskoj proizvodnji raspodjela bude sljedeća: Proizvodnja kravljeg mlijeka(do maksimalno 500 l mjesečno-0.30/ litru. Tov junadi iz domaćeg uzgoja(do maksimalno 3 grla-600 KM/grlu, te za uzgoj prvotelki(rasplodnih junica, do maksimalno 3 grla) 600 KM/grlu, te za uzgoj goveda u sustavu krava-tele(do maksimalno 15 grla)-600/grlu. Za ovčarsku proizvodnju poticaji bi iznosili za proizvodnju svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka do max,. 300 l mlijeka mjesečno-0,60 /l, a za uzgoj rasplodne stoke ovce i koze do maksimalno 5o kom ovaca i 35 kom koza, 40/grlu. Za tov jarića i janjaca do 20 kom.- 40/grlu. Ovim prijedlogom obuhvaćena je i svinjogojska proizvodnja, te bi se za tov svinja izdvajalo (do maksimalno 25 svinja) 80/po grlu,a za uzgoj rasplodnih krmača max. 5 kom-150/ po grlu. Naputkom nisu zaobiđeni ni pčelari koji će moći ostvariti 20KM po košnici, do maxiamlno 20 kom. pčelinjih zajednica. Osim ovoga u naputak su uvršetna i mala ribogojilišta, te bi poljoprivrednici koji se bave uzgojem ribe do maksimalno 3000 kg, dobili po 1.5 KM po kilogramu. Svi poljoprivrednici koji imaju veće količine od ovoga isti iznos poticaja ostvarivali bi i dalje na federalnoj razini. Nakon usvojenog prijedloga naputka, razgovaralo se i o provedenim aktivnostima vezanim za izborni proces, za predstojeće izbore, koje je potrebno poduzeti prije sastavljanje konačnih listi.

    28.06.14. Zupanije ne vode brigu o malim poljoprivrednicima (2)