• Josip Ivanković Lijanović: Korupciju u BiH treba eliminirati od vrha države

    U organizaciji Udruženja CROA i Medijske inicijative, a uz podršku od UNDEF-a danas je u Sarajevu održana javna tribina ”Znanje je IN korupcija je OUT” na kojoj je s ostalim mladim predstavnicima političkih stranaka učešće zauzeo i predstavnik Mladih za boljitak Josip Ivanković Lijanović.

     Nažalost, mi smo svjedoci društva kojim je korupcija zavladala i postala stil života i prisutna je u svakodnevnom životu građana ali i političara, državnih dužnosnika, a time i institucija. Kada korupcija dolazi od vrha države, pa se sliva na sve druge pore društva, veoma ju je teško eliminirati, zato što ne može pojedinac dobrim dijelima popraviti štetu koju nanosi većina društva, ali ukoliko se ona eliminira na vrhu, onda je ju moguće eliminirati u svim drugim slojevima društva.

    Izbori su jedini način da se korupcija ukloni na vrhu, međutim da bi se uklonila na vrhu potrebno je održati izbore bez korupcije, zato što koruptivni političari regeneriraju korpuciju na izborima i dobivaju na taj način izbore. Usvajanjem Zakona o obaveznom glasanju koje predviđa da svaki birač dobije naknadu od 100 KM za izlazak i izmjene Izbornog zakona uz elektronsko glasanje, eliminiralo bi korpuciju na izborima i time omogućilo stanovnicima da uklone korupciju na vrhu i da se takav trend prelije na sve druge pore društva’’, rekao je danas tokom svog izlaganja Josip Ivanković Lijanović i dodao da se Narodna stranka Radom za boljitak već više od 10 godina zalaže za usvajanje istog zakona, zato što bi isti osiguravanjem novčane naknade od 100KM uklonio mogućnost plaćanja ili podmićivanja birača, osigurao veliki izlazak na izbore i time učinio političare odgovornima, a time napravio standard u kojem političari ne bi mogli obećavati ono što ne mogu ispuniti i morali bi ispunjavati data obećanja ukoliko bi željeli biti ponovo izabrani.

Comments are closed.