• LIJANOVIĆ autobusom stigao u Bugojno da pomete etnički konflikt i siromaštvo!

    “Nakon 7.10. zaustavit ćemo politike etničkog konflikta i siromaštva i pokrenuti međusobne odnose i ekonomski razvoj. Najhrabrijima, našim borcima ispunit ćemo zahtjeve i osigurati uslove u kojima će dostojantveno živjeti od svojih zasluga kao i rada. Za sve to imamo “Program za 10”, koji između ostalog predviđa ukidanje kantona deset premijera, ukidanje doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru, osiguranje proizvodnje dovoljne količine hrane za potrebe vlastitog stanovništva, maksimalno korištenje domaćih potencijala za proizvodnju energije, obezbijediti ćemo završetak izgradnje saboraćajne infrastrukture i staviti je u funkciju za potrebe privrede i građana, osigrati ćemo računare svoj djeci u procesu obrazovanja, osigurati svim građanima zdravstveno osiguranje, smanjiti korupciju uvođenjem e-uprave, osigurati dječiji doplatak za svako dijete i radnim ljudima vratiti vjeru i dostojanstvo da rade i žive od svog rada”, izjavio je Boljitkov kandidat za člana Predsjedništva BiH Jerko Ivanković Lijanović sinoć u Bugojnu u koje je stigao redovnom autobuskom linijom gdje je kandidatima za Skupštinu SBK i Parlament FBiH na listi LDS ZA BOLJITAK predao metlu kojom će nakon 7.10. pomesti sve loše politike od proteklih 28 godina.

    “Dragi stanovnici, dobro razmislite kome će te dati svoj glas. A glas za mene, je glas da imate svog kurira, a ne političara u Federalnom parlamentu. Jedan od nas će njima biti previše, jer ćemo se boriti za Boljitak svih građana i biti kočnica za sva njihova nedjela”, izjavio je kandidat Koalicije LDS ZA BOLJITAK za Zastupnički dom Parlamenta FBiH Dario Marić.

Comments are closed.