• Jerko I.Lijanović: Kantoni se mogu i moraju ukinuti sve ostalo su spinovi

    Ovim putem želim odgovoriti na pitanje i nedoumice člana Predsjedništva BiH i predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića u vezi ukidanja kantona. Naime ukidanjem ove razine vlasti neće doći do bilo kakve blokade jer ono što bi stanovnici dobili u zamjenu kantona jesu uštede do 500 miliona KM na godišnjem nivou te jedna efikasna i racionalna administracija koja bi služila svim stanovnicima FBiH.

    Moj prijedlog koji se još 2014. godine našao u parlamentarnoj proceduri temelji se na ukidanju pozicije predsjednika i potpredsjednika FBiH i Doma naroda te uspostavi efikasne vlade i parlamenta sa jednim domom, čime bi bila zadovoljena prava svih naroda i pojedinaca i čime bi dobili uštede do 500 miliona KM.

    Upravo su stanovnici FBiH ti koji koji će na Općim izborima 2018. birati ukidanje kantona i nakon pobjede Boljitka ćemo ih i ukinuti.

Comments are closed.