• Razvoj poljoprivrede i nova radna mjesta u Livnu s Boljitkom su neupitni

    SlivicU ponedjeljak (25.02.3014.) Boljitkov ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ilija Šljivić, zajedno sa svojim najbližim suradnicima, boravio u službenoj posjeti Mljekari Puđa iz Livna. Ovo je druga u nizu posjeta nekoj od mljekara koje djeluju na području naše županije iz koje ministar Šljivić želi što bolje sagledati stvarno stanje na terenu, upoznati se s problemima s kojima se mljekari susreću u svome radu, te pokušati kroz zajednički dijalog iznaći najbolja rješenja za što bolji i uspješniji rad mljekara i njihovih kooperanata. U razgovoru s direktorom Mljekare Puđa, Tomislavom Puđom, ministar i njegovi suradnici upoznati su rezultatima poslovanja mljekare proteklih godina, problemima izvoza sira i mliječnih prerađevina u europsku uniju i treće zemlje, načinom suradnje s kooperantima, veterinarskim službama i svima onima koji sudjeluju u procesu proizvodnje. Puđa je predložio da se trenutni način poticaja poljoprivrednoj proizvodnji promjeni, kako bi se što više potakli mali proizvođači, s manjim brojem grla, i da se na taj način smanji jaz između velikih i malih kooperanata. Predložio je i da ministarstvo sufinancira kupnju laktofriza za kooperante mljekare kako bi se osigurala što veća kvaliteta otkupnog mlijeka i da se pokušaju iznaći sredstva za poticanje izvoza gotovih mliječnih proizvoda. Ministar Šljivić je upoznao direktora Puđu s planovima koje ministarstvo želi provesti u tekućoj godini, o trenutačnoj financijskoj situaciji unutar samoga ministarstva i Vladi, te o programu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji koji će biti upotpunjeni pri donošenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu. Dogovorena je daljnja suradnja i iskazana želja za što više ovakvih posjeta kako bi se zajednički održala i poboljšala ova grana poljoprivredne proizvodnje koja u ovoj županiji predstavlja veliki poljoprivredni potencijal.