• Ukidanje kantona i smanjenje nezaposlenosti nemaju alternativu

   

  30.01.14. Mladen Ivankovic Lijanovic i Oleo Hammer

  Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u ZD Parlamenta BiH, Mladen Ivanković Lijanović danas se u Mostaru u prisustvu vijećnika Boljitka u GV Mostara, Milenka Paunovskog i vijećnice u GV Mostara i povjerenice Boljitka HNK, Vahide Crnalić, sastao sa predstavnicima Europske unije u BiH na čelu s Oleom Hammerom, političkim savjetnikom Ureda Specijalnog predstavnika Europske Unije u BiH.

  Tema sastanaka je bila ekonomska politika i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na zastupljenost ekonomskih tema u programima političkih stranaka pred Opće izbore 2014. Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, političkom savjetniku Ureda Specijalnog predstavnika Europske Unije u BiH je uručio program Narodne stranke Radom za boljitak, istaknuvši kako je program 2010. – 2014. nažalost još uvijek aktualan zbog činjenice da nije bilo političke volje da se on provede. Fokus programa je stavljen na gospodarski aspekt, te stvaranje novih radnih mjesta i pružanja sigurnosti BiH građanima.

  Ivanković Lijanović je istaknuo kako ključ ekonomskog oporavka BiH leži u fiskalnoj, monetarnoj i vanjskotrgovinskoj politici, ali da se državni Parlament kao i Vijeće ministara BiH nažalost i dalje bavi pokušajima izmjene Ustava i rješavanjem odluke Sejdić-Finci. ”Mi smo stajališta kako bi privatni sektor trebao biti taj koji zapošljava, dok je na Vladi da stvara ambijent kako bi došlo do ekonomskog oporavka i otvaranja novih radnih mjesta”, pojasnio je Ivanković Lijanović na sastanku.

  Na pitanje predstavnika Europske Unije u BiH koja su moguća rješenja za poboljšanje ekonomskog pitanja u BiH, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak je istaknuo kako bi se u BiH trebao  rasteretiti rad, a oporezovati luksuz. ”Narodna stranka Radom za boljitak se zalaže za ukidanje županija koje sa svojom glomaznom i neefikasnom administracijom više ne mogu opstati. U svim općinama kantona Mladi za boljitak svakodnevno provode peticiju ”Slušaj srce reci DA ukidanju glomazne i neefikasne administracije i skupe Federacije”. Boljitak je također predlagao i rasterećenje proizvodnog sektora, te ukidanje doprinosa na plaće, a oporezivanje prijevoza i toplog obroka u javnom sektoru, no nažalost u Federaciji za takve korake nije bilo sluha”, dodao je Ivanković Lijanović.

  Nezaobilazna tema na sastanku su bili i predstojeći Opći izbori u BiH, a predstavnike Europske Unije u BiH je zanimala zastupljenost ekonomije u programu Narodne stranke Radom za boljitak. ”U Narodnoj stranci Radom za boljitak ekonomija zauzima čelnu poziciju u programskim načelima, kako tokom proteklih 12. godina djelovanja, tako i za predstojeće opće izbore. Kao jedina  višenacionalna stranka u BiH koja nema nacionalnih zapreka biračima ćemo predstaviti  svoj gospodarski program, te sukladno rezultatu tražiti partnere za njegovu provedbu”, zaključio je Ivanković Lijanović.

  Na koncu sastanka Hammer se zahvalio pradstavnicima Narodne stranke Radom za boljitak, te istaknuo spremnost za svaki vid pomoći od strane predstavnika Europske Unije u BiH na putu prema ekonomskom razvoju BiH.

  30.01.14. Detalj sa sastanka u Mostaru